Nauka o vztahu člověka k jeho okolí a naopak. Zabývá se především úpravou vzájemné iterakce. Příkladem mohou být výsledky ergonomie pro zlepšení komfortu nábytku, užitných předmětů i domů. Ergonomie má několik hledisek, která se rozdělují na vnitřní a vnější, na funkční a pocitové, podle smyslu vnímání, funkčnosti apod.