Erick van Egeraat zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži se svým návrhem na přestavbu vchodu a přístavbu k existující budově muzea Drents v nizozemském Assenu. Nové křídlo budovy muzea, jehož výstavba bude dokončena v roce 2011, nabídne přibližně 2 000 metrů čtverečních výstavní plochy. Vítězný návrh Ericka van Egeraata uspěl v konkurenci řešení dalších čtyř ateliérů, konkrétně studiem ONL [Oosterhuis_Lénárd], dále švýcarskými architekty Holzer Kobler en Drexler Guinand Jauslin, německým studiem Jürgena Mayera H. a newyorskými Winka Dubbeldam/Archi-tectonics.

V pojetí vítězného návrhu je nejdůležitější soudržná integrace budovy muzea do struktury města. Vyváženost dialogu mezi budovou samotnou, okolním terénem a vodní plochou vytváří novou identitu budovy, obohacenou o moderní přístavbu. Projekt nového muzea posiluje dramatický charakter, i kulturně historickou podstatu srdce Assenu.Těžištěm návrhu Ericka van Egeraata je zelení pokrytá střecha nového křídla budovy, tvořená z pravidelně rozložených zlomů, která spojuje existující zahrady a zelené plochy města Assen a vytváří tak veřejně přístupný park. Otvory ve střeše dovolují pronikat světlu do výstavních prostor, umístěných v podzemí. Moderní křídlo budovy spojuje nový vchod do muzea s již existujícími částmi komplexu a okolní městskou krajinou.

Historický přístřešek na kočár v novém návrhu poslouží jako hlavní vchod do muzejní budovy. Současná budova muzea se zvedne o celý jeden metr nad úroveň okolního terénu, a usadí se na skleněném podstavci, který elegantním způsobem podtrhuje novou funkci stavby. Historická fasáda je ponechána v původním stavu a pomáhá tak zachovat městský vzhled celého komplexu. Za denního světla skleněné podstavce propouští do budovy přirozené světlo. V noci naopak proniká světlo z interiéru navenek a přetavuje historický přístřešek do výrazné, světelné, nové ikony Assenu a jeho obyvatel.

O tvorbě Ericka van Egeraata

"Skutečný přínos architektury Ericka van Egeraat není založen na popisu určité budovy, ani na jeho konfrontaci tváří v tvář jiným architektům z jeho generace. Je to spíše v cestě, která vede architekta zpátky k základům: firmitas (pevnost), utilitas (funkce), venustas (krása). Reakce veřejnosti na jeho práci jsou vždy pozitivní, ne protože volí snadný “populistický” přístup ke své práci, ale protože mluví jazykem zdravého rozumu, kterému my všichni rozumíme. Obstojí tato architektura? Splní svůj účel? Samozřejmě ano, ale podstatné je, že znovu objevuje třetí ze základních kvalit, tak často v současné architektuře opomíjenou, krásu. Veřejnost intuitivně rozumí architektuře, která nehýří agresí dekonstrukce ani minimalistickou umírněností. Práce Ericka van Egeraat je smělá, nová a opravdová, protože je zakotvena v základech, které budou vždy kriterii pro hodnocení umění architektury." (text z výstavy Deset let EEA v pražské GHF)

Erick van Egeraat se narodil 27.dubna 1956 v Amsterdamu. V roce 1995 založil společnost (EEA) Erick van Egeraat associated architects s kancelářemi v Rotterdamu, Londýně, Budapešťi, Moskvě a Praze. Jeho architektonická kancelář v současné době zaměstnává 120 odborníků v Rotterdamu, Londýně, Moskvě, Budapešti a Praze. EEA realizuje projekty napříč zeměmi, projekty různých měřítek a náplní. Nabízí architektonická řešení podložená moderními technologiemi, trvá na inovativní, podnětné architektuře. Vychází z kulturního a historického kontextu, současných aspektů života. Usiluje o otevřenou, kreativní, smyslnou a intuitivní architekturu. EEA Praha působí od roku 1999. Kancelář vystavuje v České Republice poprvé a kromě všeobecné části podrobněji představí projekt Univerzity do Lipska, na kterém EEA Praha aktuálně pracuje. Výstava bude na závěr podpořena přednáškou Ericka van Egeraata.

Přečtěte si také další články zde a zde.

S použitím podkladů EEA -var-; repro EEA