EEA Praha působí od roku 1999. Kancelář vystavuje v České republice poprvé a kromě všeobecné části podrobněji představí projekt Univerzity do Lipska, na kterém EEA Praha aktuálně pracuje. Výstava bude na závěr podpořena přednáškou Ericka van Egeraata. Větší část výstavy je putovní a přicestovala z Budapešti přes Lipsko, kde byla uvedna během letošního jara. Formou instalace několika obrazovek a fyzických modelů z laserem rytého skla upozorňuje na podobu mezi prvotní skicou Ericka van Egeraata a výsledným návrhem. (EEA) Erick van Egeraat associated architects byla založena v Rotterdamu v roce 1995 a od roku 1999 působí i v Praze.

Dohromady s dalšími pobočkami v Londýně, Budapešti a Moskvě zaměstnává přes 140 odborníků. Druhá část výstavy se podrobněji věnuje projektu hlavní budovy a auly Univerzity Lipsko, na kterém EEA Praha aktuálně pracuje a který má být dokončen v roce 2009. EEA realizuje projekty napříč zeměmi, projekty různých měřítek a náplní. Nabízí architektonická řešení podložená moderními technologiemi, trvá na inovativní, podnětné architektuře. Vychází z kulturního a historického kontextu, současných aspektů života. Usiluje o otevřenou, krativní, smyslnou a intuitivní architekturu.

S kancelářemi v Rotterdamu, Praze, Budapešti, Moskvě a Londýně, se Erick van Egeraat "stěhuje na východ". Pochopil, že města jako Praha mají jedinečnou příležitost uskutečnit rozvoj, který přidá k jejich bohatému historickému dědictví současnou architektonickou vrstvu. Jeho návrhy jsou vyjímečné a stimulující, zaměřené na koncept hodnot a uvědomnění si nezbytnosti dát dílu kulturní, socialní a ekonomické kvality.

Dům v AmsterodamuSkutečný přínos architektury Ericka van Egeraat není založen na popisu určité budovy, ani na jeho konfrontaci tváří v tvář jiným architektům z jeho generace. Je to spíše v cestě, která vede architekta zpátky k základům: firmitas (pevnost), utilitas (funkce), venustas (krása). Reakce veřejnosti na jeho práci jsou vždy pozitivní, ne protože volí snadný "populistický" přístup ke své práci, ale protože mluví jazykem zdravého rozumu, kterému my všichni rozumíme. Obstojí tato architektura? Splní svůj účel? Samozřejmě ano, ale podstatné je, že znovu objevuje třetí ze základních kvalit, tak často v současné architektuře opomíjenou, krásu. Veřejnost intuitivně rozumí architektuře, která nehýří agresí dekonstrukce ani minimalistickou umírněností. Práce Ericka van Egeraat je smělá, nová a opravdová, protože je zakotvena v základech, které budou vždy kriterii pro hodnocení umění architektury."

Erick van Egeraat se narodil 27.dubna 1956 v Amsterdamu. V roce 1995 založil společnost (EEA) Erick van Egeraat associated architects s kancelářemi v Rotterdamu, Londýně, Budapešťi, Moskvě a Praze. V současnosti má společnost více než 100 zaměstnanců. Erick van Egeraat je autorem mnoha projektů a široké škály realizací v západni a východní Evropě. Všechny jeho návrhy reprezentují vysoce osobní a expresivní architekturu, jejímž hlavním tématem je lidská sensitivita a abstraktní tvary.

Výstava (EEA) Erick van Egeraat associated architects

Galerie Jaroslava Fragnera5. září – 14. října 2007

www.gjf.czwww.eea-architects.com

Zdroj: GJF