Evropská unie s konečnou platností schválila zákon o sběru vyřazených domácích spotřebičů, počítačů a dalších elektrických a elektronických zařízení, který vstoupí v platnost v roce 2005. Nový zákon předpokládá, že do konce roku 2006 bude dosaženo limitu 4 kg vyřazených a recyklovaných spotřebičů na jednoho obyvatele EU. Spotřebitelé budou moci nefungující spotřebiče bezplatně odložit na určených místech. Za financování, sběr a odvoz spotřebičů budou zodpovídat výrobci. Nový zákon zavádí princip „individuálního financování“, který ukládá každému výrobci za povinnost financovat likvidaci vlastních výrobků. Tento fakt bude mít velký vliv na design výrobků, které budou navrhovány s ohledem na budoucí recyklaci a snižování nákladů. Zákon, nedávno podepsaný radou ministrů EU, rovněž omezuje a zakazuje při výrobě elektrických a elektronických produktů používat vybraných nebezpečných látek, jako je např. olovo, kadmium, rtuť či chróm. Představitelé organizace CECED (European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment – Evropská komise výrobců domácích spotřebičů) prohlásili, že poslední verze zákona schváleného EU je v souladu se zlepšováním ochrany životního prostředí a zaváděním výrobních postupů umožňujících trvale udržitelný rozvoj. -Merloni Elettrodomestici-