Eucharistický svatostánek je nejposvátnější místo v katolických kostelích, kam se ukádají liturgické nádobyí. Má zde přístup pouze kněz nebo člověk knězem pověřený.