Evropská rada architektů je evropská mezinárodní organizace architektů sdružující národní reprezentace profesních organizací, zajišťující zákonný výkon profese architekta, zejména jako svobodného povolání ze všech zemí Evropské unie.