Na rozdíl od minulých let, kdy Evropská komise tuto podporu neumožňovala, může ČR v letech 2007-2013 získat na zlepšení života v problémových čtvrtích měst nad 50 tisíc obyvatel stovky milionů korun. Společně s národním programem PANEL tak celková částka na opravu městských sídlišť dosáhne nejméně 1,5 miliardy korun.

"Evropské peníze v objemu zhruba 750 milionů korun ročně půjdou na opravy panelových domů, na rekonstrukce sídlišť a jejich infrastrukturu a mimo jiné také na zajištění nového sociálního bydlení pro romské občany," upozorňuje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

V programu PANEL, financovaném ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení, bude od příštího roku stanoven limit čerpání dotací pro malé podnikatele a fyzické osoby 35 %, pro střední podnikatele a obce s méně než 5 000 obyvateli 25 % a pro velké podnikatele a ostatní obce 15 % z celkových nákladů projektu.

Vlastníkům panelových domů a bytů bylo v letošním roce z programu PANEL proplaceno celkem 1,6 miliardy korun. V letech 2000-2006 pak byly na financování oprav panelových domů poskytnuty bankovní záruky k úvěrům pro žadatele ve výši 3,5 mld. Kč a na splácení těchto úroků byly poskytnuty dotace ve výši 2,5 mld. Kč. "Celkově byla doposud podpořena oprava více než 65 tisíc bytů v panelových bytových domech," uvedl Gandalovič s tím, že: "Největší podíl podpory - více než 60 % - získala bytová družstva."Více než 20 % podpor pak bylo poskytnuto bytovým domům, spravovaným společenstvím vlastníků.

Aktivity, které budou podporovány ze strukturálních fondů EU v letech 2007-2013:

a) úpravy sídlištního prostoru - např. zeleň, parkové úpravy, chodníky, předzahrádky, lavičky, zlepšení životního prostředíb) budování či modernizace rekreačních ploch jako součást sídlišťc) zlepšení infrastruktury v rámci sídlištních celků - parkovací plochy na sídlištíchd) ekologické a energeticky efektivní sanace panelových domůe) odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce panelových domůf) opravy, rekonstrukce technického vybavení domůg) zajištění nového sociálního bydlení při renovacích stávajících budov vč. řešení problematiky bydlení pro Romy

Zdroj: MMR