Cílem programu GreenLight je snížit spotřebu energie u vnitřního i venkovního osvětlení v celé Evropě a tím také snížit emise znečišťujících látek a omezit tak globální oteplování. Cílem však též je zlepšit kvalitu světelných podmínek a zároveň dosáhnout úspor financí. Jádro tohoto programu tvoří registrační formulář, podepsaný přistupujícím partnerem i Evropskou komisí, ve kterém se partner zavazuje k následujícímu:

• Pro stávající prostory: buď modernizovat technologii osvětlení v alespoň 50 % ve všech vlastních či dlouhodobě pronajatých využitelných prostorech, anebo snížit celkovou spotřebu elektřiny pro osvětlení o nejméně 30 %.

• Pro nové prostory: zvolit nové osvětlovací prostředky tak, aby jimi byla stávající kvalita osvětlení zlepšena či alespoň zachována a aby při nižší spotřebě energie představovaly též rentabilní doplňkovou investici.

• Navíc by měl partner modernizovat osvětlovací techniku do 5 let od data jeho přistoupení k tomuto projektu, každý rok zasílat zprávu o činnosti a stanovit správce, který bude za zajištění realizace tohoto programu zodpovědný.

Program GreenLight je zcela dobrovolný, což znamená, že se společnosti mohou samostatně rozhodnout, zda se k němu chtějí připojit či nikoli. Evropská komise prostřednictvím místního partnera poskytuje podporu formou propagačních

zdrojů pro zvýšení povědomí u veřejnosti (plakety na budově, informační materiály, exkluzivní používání loga, ocenění atd.). Dalšími výhodami pro partnery je to, že:

• ušetří peníze (provádějí pouze nákladově efektivní zlepšování osvětlení),

• dosáhnou lepších světelných podmínek, což je dobré pro jejich zaměstnance i klienty,

• získají technickou podporu a kontakty na firmy energetických služeb,

• mohou veřejně prohlašovat, že jsou součástí evropského programu na snižování emisí CO2, tj. mohou prohlašovat, že jsou „zelenou či environmentálně

Uvědomělou společností“,

• od veřejných orgánů, včetně Komise, získají bezplatnou propagaci ohledně jejich účasti v tomto programu.

Další informace o programu: www.eu-greenlight.org

Národním kontaktním místem pro program GreenLight pro Českou republiku je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.

Zdroj: SeVen