V prvních šesti měsících roku 2006 množství pronajatých prostor na 14 hlavních evropských trzích vzrostlo v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 15%. Srovnání mezi čtvrtletími je však méně pozitivní, realizovaná poptávka byla nižší než v 1. čtvrtletí roku 2006. CB Richard Ellis ve svém reportu Přehled kancelářských prostor v oblasti EMEA (Evropa, Afrika a Střední východ) za 2. čtvrtletí roku 2006 uvádí, že přes celkově nižší množství pronajatých prostor, míra neobsazenosti ve 2. čtvrtletí 2006 poklesla. 

Index neobsazenosti kancelářských prostor 15 EU připravovaný společností CB Richard Ellis se snížil o 2,9% mezi čtvrtletími a dosáhl úrovně 8,30%. Na několika evropských trzích došlo také k dalšímu nárůstu nájemného v důsledku nedostatečné nabídky v předních lokalitách. V Madridu ve 2. čtvrtletí došlo k největšímu nárůstu nájemného, který představoval 7%. K dalšímu růstu nájemného došlo v Londýně a v Paříži a první známky nárůstu nájemného se tento rok objevily také v Mnichově, Kodani a Stockholmu v důsledku snížení nabídky kancelářských prostor v předních lokalitách.

Anna Starczewska, senior analytik ve společnosti CB Richard Ellis, komentuje: ”Celková realizovaná poptávka byla v tomto čtvrtletí opravdu nižší, s několika význačnými výjimkami jako například Londýn. Kromě toho v několika významných městech ve střední a východní Evropě dosáhlo nájemné rekordní výše. Zvýšení nájemného ve 2. čtvrtletí roku 2006 bylo zapříčiněno spíše omezenou nabídkou než silnou poptávkou. Stejný vývoj očekáváme v následujícím čtvrtletí.“

Michael Haddock, ředitel výzkumu pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky v CB Richard Ellis, dodává: “Množství prostor ve výstavbě roste v mnoha evropských lokalitách. K tomu, aby míra neobsazenosti i nadále klesala a nájemné rostlo, bude nezbytné, aby se zvýšila poptávka.“

Richard Curran, director – vedoucí oddělení pronájmů v pražské pobočce CB Richard Ellis uzavírá:”Situace v Praze, kde v polovině roku 2006 došlo k meziročnímu nárůstu v množství pronajatých prostor o 76%, přesně odráží poměry v ostatních klíčových evropských městech. V důsledku toho očekáváme mírný nárůst nájemného a pokračující snižování míry neobsazenosti ve 2. polovině roku 2006.“

Zdroj: CB Richard Ellis