Exedra je půlkruhově ohrazený vyvýšený prostor s kamennou lavicí podél stěny. Exedry se ve starověku stavěly ve sloupořadích, gymnáziích a na agorách jako místa odpočinku. Exedra může být i krytá klenbou nebo tvořit prostorný výklenek uvnitř budovy. Zvláštní případ exedry tvoří apsida křesťanských chrámů. V novověké architektuře se exedry vyskytují jako výklenky velkých prostorů, případně i polokruhová a oddělená sezení v zahradách a parcích.