Chystá se k vám domů exekutor? Pak myslete na to, že vám nemůže vzít vše, co u vás doma uvidí. Které věci vám podle zákona musí zůstat?

Co je exekuce?

O tom, co je to exekuce, se dlouze bavit nebudeme. Velmi zjednodušeně lze říct, že když nezvládáte splácet své závazky, je exekuce konečným řešením, jak z vás dlužnou částku dostat. Soudem pověřený exekutor zabaví část vašeho majetku. A to k uhrazení vašich dluhů.

Jak probíhá exekuce, zjistíte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Jak exekuce probíhá?

Exekuce mají svůj přesný řád, podle kterého se musí při vymáhání pohledávek postupovat. Přesněji o tom hovoří:

§ 58 odst. 2 exekučního řádu

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),

prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).

Co to pro vás znamená?

Exekutor nikdy nejde jako první zabavit váš movitý majetek. Nejdříve se zaměří na váš běžný účet, případně na vaše další účty. Poté se zaměří na účty manžela či manželky. Pokud to k uhrazení vašich dluhů nestačí, mohou přijít na řadu srážky ze mzdy. A nakonec zabavení a prodej vašich movitých i nemovitých věcí, případně penzijního spoření.

Tyto peníze zabavit nelze

Pokud vám exekutor obstaví účet, nemůže vám vzít všechny peníze bez ohledu na jejich původ. Nejprve vám musí nechat dvojnásobek životního minima. To je 9720 Kč.

Nemůže vám zabavit ani pojistné plnění od pojišťovny, které je určeno na opravu nebo vybudování nového domu. Dále nemůže zabavit sociální dávky.

Věděli jste, že: Exekutor se před svojí návštěvou nehlásí předem. Chce tak zamezit tomu, že dlužník všechen svůj majetek odveze a dělá, že žádný nevlastní.

Které věci vám exekutor nezabaví?

Exekutor vám nemůže zabavit to, co potřebujete k uspokojení svých životních potřeb. Dále pak věci, které potřebujete k plnění pracovních úkolů. Výjimkou jsou věci, které mají neobvykle vysokou hodnotu. Například designové kousky. Exekutor vám nemůže zabavit:

  • oblečení,
  • obuv,
  • obvyklé vybavení domácnosti – nádobí, postel, ložní prádlo, lednici, sporák,
  • knihy, které používáte ke studiu,
  • náboženské knihy,
  • snubní prsten,
  • zdravotnické potřeby,
  • zvířata, která máte jako společníky.

Některé věci jsou sporné

U některého vybavení, které je považováno za obvyklé, můžete mít pocit, že se bez něj neobejdete. Exekutor vám jej však zabavit může. Patří sem například skříně, televize, sedací souprava.

Zdroj: penize.cz, justice.cz, clovekvtisni.cz