Upřesněme si pojmy a podívejme se na několik dokumentů, které dlužníkovi v případě exekuce postupně přicházejí. Tím zakončíme náš seriál o exekucích.

Předžalobní výzva

Listina, kterou posílá věřitel dlužníkovi v předexekuční fázi sporu. Od 1.1.2013 je věřitel povinen zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu. Tedy před podáním návrhu na zahájení soudního řízení věřitel (nikoliv exekutor) dlužníka musí vyzvat, aby dluh uhradil. A současně věřitel zvyšuje naději, že mu dlužník zaplatí neprodleně. A navíc věřitel v případě soudního jednání bude mít nárok na náhradu nákladů soudního řízení. Pokud předžalobní výzvu nepošle, bude je pak hradit sám.

O EXEKUCÍCH JSME UŽ PSALI:

Usnesení o nařízení exekuce

Listina, kterou zasílá příslušný soud dlužníkovi. Informuje o věřiteli a dlužné částce, konstatuje, že určuje exekuci na majetek povinného. A konečně informuje, kterého soudního exekutora soud pověřil provedením exekuce. Proti usnesení o nařízení exekuce lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení.

Výzva

Listina, kterou zasílá dlužníkovi pověřený exekutor. Od jejího převzetí je povinen do 15 dní uhradit dluh, nebo se odvolat. Rozhodně se musí exekutorovi ozvat a dohodnout se například na splátkovém kalendáři. Teprve když se neozve, je mu zablokován majetek. A to na základě exekučního příkazu.

Upomínka

Pokud někdo dlužníka upomíná například z obecního úřadu, magistrátu (exekuční oddělení), a to podle daňového řádu (zákon o daních a poplatcích). Tehdy nepošle předžalobní výzvu, ale upomínku o zaplacení. Další postup je stejný - pokud se dlužník ozve, lze se domluvit na splátkách. Pokud nereaguje, dojde po příslušné době k zablokování majetku.

Exekuční příkaz

Listina, kterou zasílá dlužníkovi exekutor (případně odbor daní, poplatků a cen obecního úřadu). Oznamuje zablokování majetku dlužníka: nemovitosti, bankovních účtů, mzdy. Tak může být vydán například exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, nebo exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech povinného.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce

Dokument, který zasílá dlužníkovi exekutor; jsou v něm vyčísleny náklady na exekuci: odměna exekutora, náhrada ztráty času exekutora a doručení písemnosti, náklady právního zastoupení, vlastní náklady exekuce.

Vyrozumění o právní moci

Listina, kterou zasílá dlužníkovi exekutor. Později přijde dlužníkovi poštou doporučeně vyrozumění o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci. Od té chvíle může zablokované finance banka posílat věřiteli.