Expanzivní druhy rostlin jsou původní rostliny, které se např. změnou půdních, stanovištních či klimatických podmínek prostředí nežádoucně plošně šíří a mají negativní dopad na původní ekosystémy.