Autor: archiv Světové výstavy Expo, které se konají vždy jednou za pět let, vycházejí z ideálů vlastních spíše devatenáctému století. V zásadě vždy měly odrážet aktuální trendy a vývoj společnosti. Jak bylo 19. století okouzleno technikou a pokrokem v technologiích, ve 20. století díky masivnímu nástupu informačních technologií se svět jakoby zmenšil. Význam všesvětových přehlídek úspěchů a pokroků se v době Interentu dostal do úplně jiné úrovně. Je potřeba nalézt nové „téma“. Světová výstava Expo 2005, která se uskuteční v japonském městě Aichi má pro 21. století hledat odpovědi ve vztahu k přírodě. I proto bylo zvoleno jako téma pro světovou výstavu EXPO 2005 Aichi „Moudrost přírody“. Před několika týdny byl představen také vítězný návrh české expozice, kterým se bude Česká republika reprezentovat v Japonsku. Po tristní expozici v německém Hannoveru se z představených návrhů zdá, že by tato expozice mohla být zdařilejší a kompaktnější. Autor: archiv Organizaátoři výstavy deklarují otázky jako: problémy moderní doby, základy přežití, otázky životního prostředí, populace, výroby energie a potravin v souladu s přírodou. Proto je tato výstava také nazývána „Výstavou globální harmonie“. Vítězný návrh Vítězem obchodní veřejné soutěže na „Scénář (synopsi), libreto, prostorové řešení expozice a její realizaci v pavilonu české účasti – EXPO 2005“ se stala společnost Film Dekor. Soutěž vypsala Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO (soutěž byla vyhlášena 25. června 2003). Vítězný návrh vybrala šestnáctičlenná hodnotící komise z nabídek tří uchazečů (Film Dekor, Kyzlink a EXPO Partners) a doporučila jej jako nejvhodnější nabídku generálnímu komisaři Vladimíru Darjaninovi. Před několika týdny pak došlo k podpisu smlouvy mezi KGK a společností Film Dekor: tím byla také zahájena spolupráce obou subjektů na realizaci české expozice pro EXPO 2005 Aichi. Realizace expozice v pavilonu České republiky bude stát 115 milionů korun. Film Dekor a autorský tým Autor: archiv Film Dekor, který zastupuje Jaromír Švarc se na českém trhu pohybuje od roku 1993. Je jednou z největších společností zabývajících se výrobou a instalací filmových, televizních a výstavních dekorací, výrobou modelů a realizací speciálních zakázek v oblasti filmu, reklamy a výstavnictví. Pro přípravu nabídky české expozice na EXPO 2005 Aichi si jako hlavního partnera zvolil Ing. Jiřího Černého, který v projektu převzal úlohu autora souborného díla. Společně pak oslovili další členy týmu, kteří spolupracovali na uměleckém ztvárnění jednotlivých částí české expozice – Jan Hřebejk (dramaturg tvůrčího týmu), Petr Nikl (hlavní expoziční část „Zahrada fantasie a hudby“), Barbora Škorpilová (průčelí pavilonu a restaurace). Vítězný návrh Autor: archiv Hlavním tématem Světové výstavy v roce 2005 je „Moudrost přírody“ a podtématem, ke kterému se přihlásila Česká republika je „Umění života“. Ztvárnění těchto témat v prostorách českého pavilonu bylo hlavním bodem zadání soutěže. Hodnotící komise rozhodla, že nejlépe tuto úlohu zpracoval autorský tým pod hlavičkou společnosti Film Dekor. Autorský tým je složený ze zkušených výtvarníků: Petr Nikl, Barbora Škorpilová, Jan Hřebejk, Jiří Barta, Milan Cais, Petr Lorenc. Podle komise jsou jejich nápady zárukou kvalitní a originální prezentace České republiky. Zahrada fantasie a hudby Název hlavní expozice – Zahrada fantasie a hudby – již evokuje, že pojetí hlavního tématu má v podání tohoto autorského týmu navodit emocionální, hravou atmosféru, plnou proměn a překvapení. V synergii s výrazem hlavní expozice je navrženo i průčelí pavilonu a česká restaurace. Průčelí a restaurace českého pavilonu Autor: archiv „Tématy EXPO 2005 Aichi jsou „Moudrost přírody“ a „Umění žít“. Přírodu chápeme jako nevyčerpatelnou a obnovující se energii a umění žít může znamenat, v přeneseném významu slov, vlastně umění krásně zestárnout. Tyto dvě věci jsme se pokusili vystihnout při návrhu průčelí našeho pavilonu,“ říká Barbora Škorpilová ze studia Mimolimit. Vstupní fasáda má vyjadřovat energii, pohyb a symbolizovat jakousi vertikální louku. „Hledali jsme pro tento pocit jakousi zkratku. Současně jsme se snažili, aby exteriér pavilonu souvisel a doplňoval i vnitřní expozici Petra Nikla a jeho týmu, která je postavena na principu hravosti, pohybu a náhodných zvuků. Hledali jsme formu, strukturu, která by byla schopna výše uvedené v sobě obsáhnout a samozřejmě i jednoznačně upoutat kolemjdoucí,“ dodává Škorpilová. Autor: archiv Fasáda je navržena jako dřevěná struktura z třiceti tisíc dřevěných hranatých zužujících se tyčí o profilu čtyřikrát čtyři centimetry a délce 1,3 metru. Tyče budou uspořádány v pravidelném rastru, otáčejíc se podél své vertikální osy a budou nakloněny tak, aby kolemjdoucímu vytvářely iluzi pohybu. Barevně upravené tyče budou časem a povětrnostními podmínkami samozřejmě stárnout, měnit barvu tvar - budou se kroutit a budou vydávat zvuky. Fasáda se tak stane průběžně se měnícím organismem. Na povětrnostních zkouškách a modelech fasád se v současné době pracuje. Restaurace EXPO 2005 Aichi Restaurace mají v rámci českých pavilonů na světových výstavách EXPO dlouholetou tradici a vždy byly velice úspěšné. Restaurace EXPO 2005 Aichi bude umístěna pod hlavní expozicí, se kterou bude vertikálně propojena dvěma objekty Petra Lorence, tzv. jídelními kaleidoskopy. Ty využijí dění, které se bude odehrávat na dvou stolech právě v prostoru restaurace. To, co bude na restauraci nejvíce české, bude česká kuchyně a Autor: archiv české nápoje. Samotný prostor restaurace bude tvořen několika hlavními prostorotvornými prvky: - netradičně zpracovaným českým křišťálem, ze kterého budou vyrobeny skleněné závěsy a obrovský lustr u vstupu; - stoly vyrobené technologií "Stratobel Eva creation" – bezpečnostní, vrstvené, do jejichž folie budou vloženy tradiční české krajky, které v něm budou "zatavené" - motivy tradičních českých oděvních doplňků v sérii fotografií Tona Stana, který je bude fotografovat v kontextu současného člověka; - stěna z ječmene bude plnit roli velké rostlinné dekorace, která přecitovává exteriér budovy a zlepšuje akustiku prostoru. Ječmen je vybrán proto, že je jednou z ingrediencí pro výrobu piva; - dřevěná vlna, kte