Extravilán je nezastavěná část obce nebo katastrálního území.