Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, přičemž působí velmi významné hospodářské škody. Jedná se v současnosti o nejzávažnější rostlinolékařský problém v Evropě. Do ČR byla dovezena v květnu 2016 dodávka rostlin druhu vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia), která pocházela ze španělské okrasné školky s podezřením na výskyt Xylella fastidiosa. Na základě následného šetření ÚKZÚZ zjistil, že španělská dodávka obsahovala celkem 56 rostlin vítodu, které byly dodány do 14 zahradnických center v sedmi městech ČR a 11 rostlin také do Slovenské republiky. Celkem 44 dodaných rostlin vítodu na území ČR bylo prodáno následně po dodání již v roce 2016 v maloprodeji soukromým osobám. Zachycena a laboratorně testována byla zatím jediná rostlina z původní dodávky, která je v tomto okamžiku ve stadiu vážného podezření na výskyt bakterie Xylella fastidiosa.

vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia) Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia) Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

ÚKZÚZ proto naléhavě prosí občany, kteří si v roce 2016 zakoupili rostliny druhu vítod myrtolistý v některém ze zahradnických center uvedených na připojené mapce, zda by se mohli ozvat na adresu kontaktní osoby ÚKZÚZ

  • Ing. Markéta Kaupe – telefon: +420 720 993 408, +420 235 010 322, e-mail: marketa.kaupe@ukzuz.cz.

Inspektoři ÚKZÚZ jsou připraveni tyto rostliny zpětně od vlastníků odkoupit a testovat na přítomnost bakterie Xylella fastidiosa.

vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia) Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Nejnebezpečnější choroba

Bakterie Xylella fastidiosa pochází pravděpodobně z amerického kontinentu a v Evropě se šíří od roku 2013, kdy byla poprvé zjištěna na olivovnících v Itálii. V Itálii bakterie zlikvidovala produkci oliv v oblasti Apulie a přes poměrně přísná eradikační opatření se v Itálii Xylella šíří dále, a výskyty byly potvrzeny také ve Francii, v Německu a ve Španělsku.

Tato bakterie napadá více než 200 druhů zejména ovocných a okrasných rostlin a révu vinnou, včetně značně rozšířených druhů, jako např. třešeň, broskvoň, hrušeň, jahodník, dub, vrba, fíkus, fuchsie a další. Hostitelskými rostlinami však jsou i běžně zemědělsky pěstované plodiny, jako vojtěška, slunečnice, jetel. Celkový seznam hostitelských rostlin bakterie lze najít na webu ÚKZÚZ .

Napadené rostliny hynou v krátké době, běžná ochrana např. pomocí pesticidů neexistuje. Rozšíření bakterie Xylella fastidiosa v ČR tak může mít velmi neblahý dopad i na volně rostoucí vegetaci a na soukromou a veřejnou zeleň např. v parcích a zahradách. Bakterií Xylella fastidiosa není ohroženo zdraví lidí.