Města můžeme chápat jako hudební partitury, kde jednotlivá místa mají svůj zvuk, jako by to byl jeden nástroj v orchestru. Centra měst mají souzvuk dobrý, ale čím dál k okraji, tím je město rozladěnější. Chybí dirigent, který dokáže sladit prostor a čas. Místa jsou pak prázdná, lhostejná k lidem, k okolí, k životu.

A teď vám ukážeme dům, který se snaží vytvořit v kakofonii předměstí italské Altamury něco nového. Vytvořit zvuk, na který by se dalo navázat. Zvuk architektury, který by mohl strhnout ostatní, aby se nebáli a spustili svou hudbu naplno.

Starý dům, ztracený v čase, se pod taktovkou GG-loop (Giacomo Garziano) probral z kómatu. Stačilo fasádu vytvarovat po vzoru hudby. Nechat ji v různých částech prostorově rozvibrovat. Nechat na ní znít světlo, které vytváří na nepravidelných útvarech vlastní hudbu. Plochy svítí a jsou ve stínu. Vytváří neopakovatelný tvar. Červená pak je barvou génia. Červená, spektrální barva s nejdelší vlnovou délkou, zvyšuje emoce. Vytváří pocit monumentálnosti a emocí.

Vše je o souhře. A tady úplně obyčejný dům vytváří souhru tvaru, barvy a prostoru.

  • Architekt: GG-loop
  • Lokace: Altamura (IT)
  • Rozloha: 50 m²
  • Stavba: 2013-2015
  • Foto: Michael Sieber/GG-loop