Silikátové barvy jsou fasádní barvy na bázi tekutého draselného skla a syntetických pryskyřic, mají výborné užitné vlastnosti. Nátěrová hmota proniká hluboko do podkladu a je schopná se spojit s minerálním podkladem. Silikátové barvy nemění propustnost vodních par a jsou vhodné pro staré (měkké vápenné) fasády i tam, kde je předpoklad vyšší vlhkosti.

Akrylátové fasádní barvy jsou tak, jako disperzní omítky, vysoce odolné vůči silným dešťům, agresivní průmyslové atmosféře a dalším povětrnostním vlivům. Mají dobrou paropropustnost, omyvatelnost a stálobarevnost. Jsou vhodné pro tvrdší podklady.

Fasádní barvy na bázi silikonových pryskyřic (silikonové barvy) se vyznačují vysokou paropropustností, srovnatelnou s barvami na bázi silikátu. Z těchto důvodů jsou velmi dobře použitelné pro aplikaci na sanačních omítkách a alkalicky nestálých podkladech. Mají delší životnost než akrylátové barvy a jsou dobře omyvatelné.

Sanační omítky

V případě, že aplikujeme omítku na staré vlhké zdivo (vlhké z důvodu vzlínající zemské vlhkosti), je třeba použít sanační omítku. Běžné (vápenocementové) omítky do sebe přejímají vlhkost ze zdi, a to nejen vodu, ale také v ní rozpuštěné minerální soli. Ty se dostanou do záměsové vody nové omítky a způsobí její nezatvrdnutí nebo poté výkvěty.

Sanační omítky do sebe nepřijímají vlhkost ze stěny v kapalné formě. Dělí se na jednovrstvé a vícevrstvé. Jednovrstvé omítky díky makroporézní struktuře nepohlcují krystaly minerálních solí. Účinnější je využití průmyslově vyráběných směsí než přidávání různých zušlechťujících přísad přímo na stavbě. Vícevrstvé omítky působí aktivně proti pronikání solí. Každá z použitých vrstev plní svůj specifický úkol a v celku pak tvoří odolné prostředí nejen proti zmiňovaným solím, ale i proti nasákavosti vody při zachování vysoké paropropustnosti. Je ovšem třeba zabránit dalšímu pronikání vlhkosti do zdiva.

Speciální fasádní nátěry a omítky

Nátěry FN® (aktivní nano stěna, aktivní nano štít)

Nano-nátěr FN® obsahuje jako funkční složku nanočástice oxidu titaničitého TiO2, které pomocí fotokatalyckého procesu likvidují organické částice v ovzduší tím, že je rozloží na vodu a oxid uhličitý (CO2). Celý proces je aktivován ultrafialovým zářením, které je přirozenou součástí denního světla. Jedná se o účinnou, energeticky nenáročnou a bezporuchovou čističku vzduchu, která je nekompromisní ke všem organickým částicím v ovzduší, ale absolutně bezpečná k lidem a jejich domácím mazlíčkům.

Jedná se o vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého a anorganických pojiv. Po nanesení a zaschnutí tvoří vrstvu o síle 0,005 mm, která rozkládá všechny organické částice (karcinogeny, molekuly pachu, viry, bakterie, výpary z umělých hmot apod.) primárně na vodu a oxid uhličitý. Nátěrem ošetřený povrch je v podstatě samočistící. Mezi další vlastnosti nátěru FN® patří například vysoká odolnost proti graffiti. Využití naleznou nátěry FN® v exteriérech při ochraně fasád a čištění okolního vzduchu.

Baumit Nanopor barva a omítka

Přirozený samočisticí efekt je v obou případech dosažen spojením klasických silikátových pojiv s aplikací nanotechnologických principů. Tenkovrstvé pastózní omítky Baumit Nanopor se používají především na zateplovacích systémech nebo při důkladných renovacích fasád. Baumit Nanopor barva je vysoce paropropustný nátěr na silikátové bázi pro exteriér i interiér, zvláště odolný proti znečištění. Nachází uplatnění i v oblasti sanačních omítkových systémů a při optických renovacích již existujících zachovalých fasád. Avšak stejně tak je možné ji použít i jako konečný nátěr vápenocementových omítek a štuků, neprobarvovaných ušlechtilých omítek či omítkových stěrek na novostavbách a zateplovacích systémech.

Maxitherm

Termoizolační antikondenzační protiplísňový nátěr Maxitherm představuje systém, který kombinuje odraz tepla (termoreflexi) a tepelnou izolaci při zachování prodyšnosti. Nátěr funguje jako „tepelné zrcadlo“ a současně izoluje. Hlavním efektem aplikace termoizolačního antikondenzačního nátěru Maxitherm je snížení tepelných ztrát a zajištění tepelné pohody při využívání prostorů budov. Používá se k zateplení fasád i interiérů budov. Zajímavý je i „vedlejší efekt“ tohoto nátěru – antikondenzační a tím protiplísňový účinek. Všude tam, kde dochází k vlhnutí zdí vlivem vysrážené kondenzační vody, která vytváří ideální prostor pro rozvoj plísní, najde Maxitherm svoje uplatnění.

CarboPor struktur

Probarvená silikonová omítka CarboPor je jeden z výrobků z inovační řady produktů pro fasádní systémy Edice Carbon. Díky obsahu uhlíkových vláken je omítka odolná vůči povětrnostním vlivům i extrémním výkyvům teplot (je v podstatě vyztužená). Rozptýlená uhlíková vlákna v omítce zamezují vzniku trhlin a prodlužují životnost a barevné podání fasády.

Při použití systémových materiálů ve skladbě ETICS je možné použít probarvenou omítku CarboPor s výrazně nižším koeficientem odrazu světla (syté a tmavé tóny podle vzorníku CARBON – EDITION) až do HBW = 6 (%).

-Monika Smekalová, Dům a zahrada 7/2011- Foto: www.thinkstock.cz