Nátěr venkovního zdiva domu se obvykle provádí nejen kvůli barevnému odstínu, ale i z důvodu ochrany materiálu proti určitému znehodnocení. Pro nátěry se používají silikátové, silikonové nebo akrylátové barvy. Jaký nátěr ale zvolit pro novostavbu a jaký při renovaci?

Novostavby

Pro novostavby se v současnosti využívají hlavně tenkovrstvé probarvené omítky, které již v sobě obsahují barevné pigmenty. Jsou obvykle vyráběny jako směsi připravené k okamžitému použití. Jde o akrylátové, silikonové nebo minerální omítky. Pro výběr je rozhodující typ podkladu. Pro akrylátové omítky je vhodný podklad představující minerální podklady, sádrokarton, staré disperzní nátěry fasádních barev a omítek, dřevěné desky a zateplovací systémy. Silikonové omítky se používají pro jádrové omítky, staré nátěry fasádních barev a omítek, dřevěné desky, sádrokarton i zateplovací systémy. Minerální omítky jsou směsi na bázi bílého cementu a kameniva, hodí se pro většinu zateplovacích systémů.

Pro volbu nejvhodnějšího nátěru se posuzují následující vlastnosti: Prodyšnost, což je schopnost konstrukce propouštět vodní páry v případě, že jsou pro to vhodné podmínky. Dále vodoodpudivost, zjednodušeně opačná vlastnost nasákavosti. Především jde o schopnost nechávat vodu co nejméně ulpívat na povrchu omítky. Přínosem je větší odolnost proti ušpinění a případné snadnější čištění fasády. Citlivost na podmínky při provádění je důležitá zejména při realizaci v chladném období. Pružnost je schopnost omítek nevytvářet mikrotrhlinky v případě zvýšeného namáhání, které vzniká zejména jako důsledek větších teplotních změn ve vrstvách tepelně izolačních systémů. Přirozenou odolnost proti mikroorganismům mají především materiály na bázi vodního skla a minerální materiály.

Renovace

Pokud renovujeme stávající fasádu, je třeba nejdříve zjistit její stav. Pevnost omítky zjistíme zaražením a pootočením šroubováku. Pokud šroubovák projde povrchem omítky, není dostatečně pevná a měla by být odstraněna. Poklepem zjistíme nosnost omítky, a zda je v celé ploše spojena s podkladem. Kontrolu je třeba provést hlavně tam, kde se objevují trhliny. Také potřebujeme zjistit nasákavost podkladu. Podkladová omítka se polije čistou vodou z nádoby nebo hadicí, jestliže je voda rychle vstřebána do povrchu, je omítka nasákavá.

Pokud je podklad dostatečně pevný a únosný, je třeba jej očistit. Volné nečistoty můžeme odstranit kartáčem nebo koštětem, na hrubé nečistoty se používá vysokotlaké omytí. Je-li nutné původní nátěry odstranit, je to možné mechanicky, nebo s použitím odstraňovače starých nátěrů.

Po kontrole a opravě podkladu, jeho očištění a oschnutí je možné aplikovat nový nátěr. Ještě před tím se obvykle doporučuje nástřik penetračního nátěru, který zpevní podklad, sjednotí různou nasákavost omítky a především zajistí lepší propojení podkladu s později nanesenou vrstvou barvy. Většinou se nanáší dvě vrstvy. Podle velikosti ploch se používá vysokotlaké stříkání, malování válečkem nebo štětcem. Před aplikací nátěru je třeba zakrýt okna, parapety a všechna místa, která chceme ochránit před znečištěním.

-Monika Smekalová, Dům a zahrada 7/2011-

Foto: www.thinkstock.cz