Zimní období v našich končinách znamená kromě čím dál vzácnějších zimních radovánek ve sněhu i realitu, jíž se říká topná sezóna. A ceny za energii neustále rostou. Kromě střechy je nepochybně fasáda nejdůležitější součástí stavby. Navíc je vizitkou domu i jejích obyvatel. Ztvárnění fasády domu představuje konečnou fázi pracovního procesu a dotváří estetický dojem stavby. Fasáda může být např. omítnuta, nebo na ní mohou být ukotveny různé keramické či jiné obkladové prvky. Ale ty ne vždy dostatečně tepelně izolují. Zateplením fasády domu pomocí tepelně izolačních systémů (předvěšené, ukotvené, lepené) se vytvoří potřebná tepelně izolační vrstva. Vnější zateplení řeší tři základní problémy budovy: Estetický vzhled Kdo chce mít krásnou nebo alespoň pěknou fasádu, použije zateplovací systém. Nebude omezen barevným odstínem, strukturou povrchu ani charakterem podkladu. Funkčnost fasády Připomeňme si základní fyzikální funkce fasády, mezi něž patří odolnost proti srážkové vodě směrem dovnitř a propustnost vodních par směrem ven z budovy. Odolnost proti vodě končí tam, kde vznikne trhlina, byť nepatrná. Problém s trhlinami je vždy tam, kde je klasická jádrová omítka. Fasáda se zateplením trhlinky nezná ani vlasové. Zateplením se také dořeší tepelně izolační vlastnosti celé obvodové konstrukce stavby. Úspory energie Snížení nákladů na vytápění o 30 až 50 % je fakt, který lze doložit pro každou konkrétní budovu individuálním výpočtem. Zateplení je vhodné v každé fázi životnosti budovy a znamená vždy podstatný přínos. U novostavby by mělo být zateplení již součástí projektu. Ale pro zateplení se lze rozhodnout i během stavby či ve fázi dokončování při rozhodování o fasádě. Také v rámci běžné údržby - opravy fasády, když už se bude stavět lešení, stačí porovnat náklady a jejich návratnost, která se u zateplení pohybuje mezi 3 až 8 lety. Lze zateplovat libovolné cihelné zdivo (které nemusí být ani omítnuté), beton, lehký beton, pórobetonové tvárnice, dřevo, dřevotřískové desky, Okál, kanadské, americké typy domků i suché zdění. U rekonstrukce není překážkou ani nesoudržný, zvětralý či jinak nekvalitní podklad. Čím zateplovat Podle druhu izolantu se používají dva základní typy. Desky z minerálního vlákna a desky z fasádního polystyrénu. Z hlediska fyzikálních vlastností jsou jednoznačně nejvhodnějším materiálem desky z minerálních vláken. Použití fasádního polystyrénu, což je speciální druh polystyrénových desek, je omezeno zejména výškou budovy, požadavky na povrch fasády a celkovou skladbou obvodového pláště. Zateplení objektu je vždy problém, jehož řešení přísluší výhradně odborným firmám. Každé řešení by mělo být v souladu se systémem, jenž je garantován příslušným certifikátem dodavatele. - Olga Koníčková -