Feng-šuej je něco mezi skutečnou vědou a uměním. Jeho hlavní funkcí je pomoci člověku vést šťastný a plnohodnotný život v souladu s vesmírnými zákony a přírodou.

V překladu feng-šuej znamená vítr a voda. Vítr představuje neustálý pohyb a změnu. Voda představuje životodárnou energii. Vítr, jakožto představitel změny a pohybu, udává směr proudění energie a tedy i samotnému životu. Energie může být pozitivní, negativní a neutrální. Stejně jako voda, dokáže energie nabírat rychlost, sílu i dynamiku. Ovšem příliš rychle se pohybující energie má, stejně jako voda, která smetává vše na svojí cestě, destrukční náboj. Voda, která se naopak přestává hýbat, nabírá negativní charakter, kazí se a zapáchá. Napít se takové vody je životu nebezpečné. Stejně tak je to i s energií. Stagnující energie je negativní a životu škodlivá. Všechny věci ve vesmíru mají svůj směr a pohyb. Nic není stále. Procesy změn a proměn jsou v souladu s vesmírnými zákony. Pokud se jim bráníme, trpíme.

Vstup domu podle feng-šuej Autor: www.thinkstock.cz Autor: www.thinkstock.cz

Feng-šuej nabízí možnosti, jak s vesmírnými zákony žít v souladu. Jak kolem sebe vytvářet prostředí, ve kterém se bude příjemně a šťastně žít, a zároveň jak si splnit svoje přání, touhy a sny. Učí nás pracovat s energií kolem sebe tak, aby se zhmotňovala v souladu s našimi záměry. Život je proces, proto neexistuje účinný způsob, jak věci zařídit a uspořádat pouze jednou a dále se již nestarat. Žijeme cyklicky v souladu s ročními obdobími, věkovými změnami a každodenními událostmi. Dobré a osvědčené rady feng-šuej lze uplatnit v jakékoliv životní oblasti a otázce. Tak dokázali žít lidé již několik tisíc let před námi a tak dokáže žít každý, kdo se otevře staronovým znalostem a bude je aktivně praktikovat. Ve staré Číně se říkalo, že základem dlouhého a šťastného života člověka je život v harmonii sám se sebou (zdravá strava, pravidelné střídání klidu a pohybu) a v harmonii s okolím (zdravé bydlení a soulad s přírodou), to poslední je právě feng-šuej.

Feng-šuej se opírá o teorii Jin/Jang, pět prvků (oheň, země, kov, voda a dřevo) a Bagua s jeho devíti životními oblastmi a osmi směry. Podle feng-šuej se člověk nachází ve stavu harmonie, právě když dosáhne naplnění všech devíti životních oblastí, nebo když je s nimi upřímně spokojen. Tyto životní oblasti jsou:

 1. Feng-šuej pro šťastný život Autor: www.thinkstock.cz Autor: www.thinkstock.cz

  Kariéra (spokojenost s tím, co člověk vykonává, co je jeho životním povoláním)

 2. Láska a partnerství
 3. Rodina (rodinné vztahy) a zdraví
 4. Bohatství (materiální zajištěni, finance)
 5. Vitalita a rovnoměrné rozdělení energie
 6. Pomocníci a cestování
 7. Děti, přátelé, zábava, inspirace
 8. Vědění (informovanost, studium)
 9. Úspěch, sláva, společenské uznání

Disharmonii způsobuje narušení nebo oslabení jedné či více z těchto životních oblastí. Například máme zdravotní problémy, jsme osamělí, máme finanční tíseň či nedostatek společenského uznání.

Feng-šuej nám již tisíce let pomáhá řešit tyto a nespočet jiných problémů záměrnou změnou svého nejbližšího okolí. Neboť to, co nás obklopuje, ovlivňuje chod a kvalitu našeho života.

Harmonické bydlení Autor: www.thinkstock.cz Harmonické bydleníAutor: www.thinkstock.cz

A jak harmonie dosáhnout doma? To si konkrétně prozradíme příště.

www.kralovnafengsuej.cz Foto: www.isifa.com, www.thinkstock.cz