Fenoly jsou jak přirozeně se vyskytující (jsou produkovány rostlinami a živočichy včetně lidí), tak uměle vyráběné chemikálie. Fenol se např. používá při výrobě plastů, k ničení bakterií a řas ve vodních kalech, k dezinfekci, nebo k výrobě některých léků.