Autor: archiv Typickým znakem loftového bytu jsou běžně pět a více metrů vysoké zdi s obrovskými kovovými okny. Velkorysost a světlost umocňují autentické stavební prvky typu: režné zdivo, obnažené nosné trámoví, původní vzduchotechnika, kovová schodiště a zábradlí. Vše působí účelně a logicky. Co je pravý loft? Pravý loft v podstatě nedělí žádné příčky. Místnosti v pravém slova smyslu tu vlastně nejsou, což v sobě skrývá dosti protichůdnou interpretaci, zda se jedná o výhodu, či nevýhodu. V každém případě otevřený prostor vybízí ke komunikaci a sociálnímu kontaktu, na druhé straně ale přináší ztrátu soukromí a nemožnost vyhledat samotu, a to může působit jisté napětí. Lofty nejsou příliš vhodné pro rodiny s malými dětmi, přestože současné projekty již zohledňují i praktické aspekty bydlení. Šíření pachů, hluku a Autor: archiv úniky tepla, které významně zvyšovaly finanční náročnost ateliérového bydlení, jsou eliminovány použitím vhodných materiálů a interiérovým řešením. Přesto stále platí, že loft je spíše bydlením pro mladé. Zahraničí Stále populárnější se stávají lofty zejména ve velkých světových městech, jsou dokonce symbolem určitého životního stylu. Ještě před nedávnem jsme je v Čechách znali pouze ze zahraničních filmů nebo časopisů – nyní po nich touží řada zejména mladých lidí. Odkud se vzaly, co vlastně jsou a kde je najdeme? Autor: archiv Historie První loftové byty se začaly stavět v šedesátých letech minulého století v Londýně, New Yorku a dalších velkých městech. V této době totiž vyvstal problém s původními průmyslovými objekty, továrními halami a podobně, které v rostoucích centrech měst zabíraly zbytečně atraktivní lokality a jim samotným zase plocha vymezená novějšími, přilehlými obytnými budovami omezovala možnost rozšířit výrobu, nehledě na to, že městská centra se pro ně stala příliš drahá. Průmyslové objekty, tovární haly a další se tedy začaly přestavovat na obytné domy – lofty. Definice Autor: archiv Loft tedy představuje způsob ateliérového bydlení a vzniká přestavbou nebo dostavbou nevyužívaných průmyslových objektů. Jedná se vlastně o velkoprostorové bytové jednotky, většinou téměř nečleněné, vyznačující se nezvyklou výškou. Původní tovární haly či skladiště totiž bývají „nařezány“ příčně a podélně, přičemž podélný půdorys loftu není rozdělen přepážkami, a tak vzniká jeden celistvý otevřený prostor. Pro koho je vhodný Otevřený prostor, který loftové byty skýtají, vyžadují opravdu především mladí lidé (často bezdětné páry přitahované netradičním životním stylem). V šedesátých letech je obývali především herci, spisovatelé, bohémští výtvarníci a „podivínští“ zbohatlíci, dnes získávají oblibu také u úspěšných podnikatelů, sportovců... Každopádně se jedná o jedince, kteří bývají ve svém oboru na špičce, neboť pořizovací cena se pohybuje (i vzhledem k velikosti jednotek – nebývají menší než 80 m2, spíše naopak) v řádech milionů korun. -jop- Foto: Archiv In, archiv a The lofts at river town