Feston je ozdoba budov a sálů, která představuje zavěs z listů, květů, případně ovoce. Je malovaný nebo štukový. Řada festonů vytváří girlandu. S festonem se setkáme v antickém, renesančním, barokním a klasicistním umění, na římsách a na fasádách, ale i na zdobených užitkových předmětech.