Dalším krokem ke zvýšení úrovně bezpečnosti elektrických instalací je rozšíření sortimentu zásuvek s proudovým chráničem řady FI-DOS od ABB o varianty v krytí IP 44 pod omítku i na omítku.

Zásuvka Tango® s proudovým chráničemAplikace zásuvek s vestavěným proudovým chráničem se stávají běžnou součástí elektrických instalací. Je to mimo jiné dáno také tím, že si stále více uživatelů uvědomuje možná rizika spojená s používáním elektrické energie a vědomě tak přistupuje k realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti elektrických instalací. Od konce roku 2003, kdy firma ABB uvedla na trh zásuvku Tango® s vestavěným proudovým chráničem, našel tento výrobek uplatnění v řadě aplikací. Bezpečnostní zásuvky se využívají nejen v domácnostech, v komerčním sektoru, ale také ve speciálních zařízeních jako jsou instalace pro nápojové automaty, nebo dokonce v dopravních prostředcích.

Hlavní výhodou bezpečnostních zásuvek FI-DOS s proudovým chráničem je, že k jejich instalaci lze běžně využít stávající rozvody, pokud tyto splňují základní předpoklady pro připojení bezpečnostní zásuvky. Nejdůležitějším předpokladem je dostatečná kvalita celého stávajícího přívodního vedení, zvláště celistvost vodiče PEN. Pokud je to splněno, není nutné vyměňovat původní dvoužilové kabely sítě TN-C za nové trojžilové, které vyžaduje síť TN-S s klasickým proudovým chráničem umístěným v rozvodnici. Rozdělení vodiče PEN se totiž provede až v samotné bezpečnostní zásuvce, v níž je také integrován vlastní proudový chránič. Instalací takovéto zásuvky lze udělat velmi mnoho pro zvýšení bezpečnosti osob, aniž bychom platili vysokou cenu za náročnou rekonstrukci elektrické instalace a trpěli při tom řadou nepříjemností, které tuto činnost obvykle doprovází.

Příklad zapojení přístroje v síti TN-S

Příklad zapojení přístroje v síti TN-C

Zásuvkové obvody se zvýšenou ochranou proti úrazu elektrickým proudem pomocí proudových chráničů s vybavovacím rozdílovým proudem IDn L 30 mA jsou jedním z nejpoužívanějších ochranných opatření obsažených v části 7 souboru ČSN 33 2000. V budovách, které byly postaveny po roce 1994, je používání proudových chráničů ve vybraných případech povinné a zásuvky s proudovým chráničem jsou vhodným řešením zvláště při renovacích a adaptacích především starších budov nebo jejich dílčích prostor.

Při realizaci instalací v jednoúčelových zařízeních a ve zvláštních objektech a prostorech, kam patří především prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory, bazény, venkovní zásuvky a zásuvky, ke kterým se připojují spotřebiče provozované ve venkovním prostředí, je instalace proudových chráničů většinou nevyhnutelná. Často je v těchto prostorech vhodné resp. povinné použití zvýšeného krytí, což je také jeden z důvodů proč ABB vyvinulo nový typ bezpečnostní zásuvky FI-DOS v krytí IP 44. Tato verze je určena především pro výše zmíněná použití a je nabízena jak v provedení pro montáž na omítku, tak pod omítku. Provedení nástěnné se vyrábí jako koncové, zatímco verze zapuštěná je vyráběna jak koncová tak průběžná.

Zásuvka IP 44 zapuštěná sproudovým chráničem

Zásuvka IP 44nástěnná s proudovým chráničem

Zdokonalena byla tzv. zásuvka průběžná, z níž vystupují tří vodiče. Fázový vodič (L) a střední vodič (N) jsou vyvedeny z měřicího systému proudového chrániče zásuvky a společně s ochranným vodičem (PE) umožňují napojení dalších zásuvek nebo dílčích obvodů, které jsou rovněž chráněny proudovým chráničem vestavěným v průběžné zásuvce.

Příklad připojení další zásuvky s využitím typu FIF 16/3

Technické parametry těchto nových přístrojů zůstaly stejné jako u bezpečnostních zásuvek designu Tango®. V nových krytech jsou umístěny stejné přístroje, zvýšeno však bylo jejich krytí. Tyto nové typy bezpečnostních zásuvek jsou vyráběny ve dvou barvách, bílé a šedé a jejich prodej byl zahájen v polovině července tohoto roku.

Technické údaje:o jmenovité napětí 230 V ACo jmenovitý proud 16 Ao reziduální pracovní proud In = 30 mA, (citlivost na střídavý i pulzní proud)o jmenovitá frekvence: 45 až 60 Hzo vybavovací čas při 5 × In max. = 30 mso jmenovitý zkratový proud: 3 000 Ao odolnost proti nárazovým proudům: 250 A, 8/20 µso indikace provozního stavu: zapínací páčkouo elektrická/mechanická životnost: 1 000/3 000 působenío teplota okolního prostředí: –25 až +40 °Co stupeň ochrany krytím: IP44o klimatická odolnost v souladu s EN 61008o připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm2 (bezšroubové svorky)o vestavná hloubka u provedení pod omítku: 27 mm

Zásuvka bezpečnostní IP 44 nástěnná s vestavěným proudovým chráničempouze bez výstupních chráněných vodičů5526N-C26400 B5526N-C26400 S(typ FIF 16.400)

Zásuvka bezpečnostní IP 44 zapuštěná s vestavěným proudovým chráničem

bez výstupních chráněných vodičů 5526N-C26459 B5526N-C26459 S(typ FIF 16.459)

s výstupními chráněnými vodiči5526N-C26479 B5526N-C26479 S(typ FIF 16/3.479)

Montáž zásuvek IP 44 se provádí obvyklým způsobem. Zásuvka zapuštěná se vkládá do standardní plastové krabice s roztečí upevňovacích šroubů 60 mm, přičemž se musí respektovat hloubka přístroje, která je 27 mm. Mezi přístroj zásuvky a instalační krabici se vkládá speciální těsnění, které je součástí dodávky. Zásuvka nástěnná má vlastní krabici o půdorysných rozměrech 84,5 x 85,5 mm, se dvěma vývodkami.

Montáž zásuvky zapuštěné1- těsnění2- přístroj FIF 163- kryt

Montáž zásuvky nástěnné1- připojovací kabel2- vývodka3- krabice4- upevňovací šrouby

Typickou výhodou těchto bezpečnostních zásuvek a vlastně všech přístrojů řady FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem je možnost vizuální kontroly jejich stavu, což v případě klasického proudového chrániče umístěného v domovní nebo bytové rozvodnici možné není. Dojde-li k vybavení bezpečnostní zásuvky, přepne se automaticky posuvný spínač na krytu zásuvky do polohy 0 a je ihned zřejmé, čím bylo vypnutí způsobeno, protože je očividné, co je k zásuvce připojeno a co je tedy potenciálně vadné. Přesnou závadu však musí vždy určit odborník. Příčina bývá ve vadné šňůře nebo prodlužovacím přívodu k zahradnímu nářadí, v porušení krytů nářadí a přístrojů opotřebením, nebo j