Fiála je gotický architektonický prvek. Jedná se o štíhlý jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou, umístěný zpravidla na vrcholech pilířů opěrného systému gotické katedrály. Fiála vyjadřuje středověkou touhu po přiblížení se k nebi a k Bohu.