Fíkovník pryžodárný (Ficus elastica) je stálezelená pokojová rostlina ozdobná listem. Tvoří ji tenký, postupně dřevnatící kmen s červenohnědou borkou, který je střídavě obrůstán tmavě zelenými kožovitými listy eliptického tvaru o velikosti 30 až 45 cm. Na vrcholu kmene vyrážejí mladé srolované lístky chráněné červenými palisty.

Tato rostlina může podle podmínek dorůst i několika metrů. Většinou se tak děje při nedostatku světla, kdy se pne podél stěny či jiné opory až ke stropu, kde se počne větvit. Je to tím, že v přírodních podmínkách Indie a Indonésie se takový fíkus táhne liánovitě vzhůru za světlem a opírá se o kmen jiného stromu. Jakmile dosáhne vrcholu, vytvoří bohatou korunu a začíná oplétat hostitelský strom svými větvemi. Ten většinou díky takovému „společníkovi“ odumře, což už v té chvíli našemu fíkusu nevadí, protože vytvoří pevný obří kmen o průměru až 2 000 cm a dosahující výšky 30 až 60 m.

Ficus elastica patří k početnému rodu zahrnujícímu asi 800 druhů většinou stálezelených stromů, keřů a dřevnatých popínavých rostlin, které rostou ve vlhkých subtropických nebo tropických oblastech celého světa a většinou se chovají jako „škrtiči“.

Květenství

Objevuje se během celého roku, ale prakticky jen na přirozených stanovištích. Květy jsou nenápadné bez korunních lístků a vyrážejí v paždí listů, kde následně dozrají maličké zelenavě žluté - později hnědočervené fíky ve tvaru vajíčka o velikosti 1 cm.

Vlastnosti

Všechny fíkusy roní při poranění hustou mléčnou šťávu, které říkáme latex. Ze šťávy fíkovníku pryžového se dokonce před rozšířením kaučukovníku (Hevea brasiliensis) získával přírodní kaučuk. Při potřísnění pokožky může latex způsobit vyrážku.

Pěstování

Pryžodárný fíkovník potřebuje teplé a světlé stanoviště bez slunečního úpalu. V létě mu vyhovuje teplota v rozmezí od 20 do 28 °C, v zimě se spokojí přibližně s 15 °C. O něco teplejší zimování potřebují pouze mladé rostlinky.

Zaléváme ho střídmě až poté, kdy substrát na povrchu vyschne. V zimě - zejména v chladném prostředí zálivku omezíme a udržujeme jen mírnou vlhkost. Zvláště v místnostech s ústředním topením se rostlině zavděčíme mlžením listů nebo otíráním vlhkou houbičkou.

Během léta přihnojujeme 1x za měsíc dusíkatým hnojivem.

Fíkus přesazujeme po dvou a více letech do substrátu pro pokojové rostliny s pH mezi 6 až 7, který promícháme s drcenou kůrou a trochou písku. Provádíme zásadně na jaře.

Tento fíkovník můžeme pěstovat jako keřík s tím, že mu nabídneme maximum světla a oporu, nebo nám může růst jako liána. Pak květináč umístíme na tmavší místo a necháme rostlinu pnout po oporách za světlem. Nadměrný růst lze redukovat jarním řezem, čímž současně podpoříme větvení.

Množení

Pomocí řízků, které získáme, když časně zjara odřízneme vrcholek, z řezné rány spláchneme latex a vsadíme řízek do mírně vlhké rašeliny s pískem. Pro zakořenění je třeba vyšší teploty substrátu okolo 28 až 30 °C. Úspěšnost lze zvýšit zakrytím nádoby fólií.