Foto: Desjoyaux Autor: Oficiální zdroj Foto: DesjoyauxAutor: Oficiální zdroj

Bazén by měl také zapadat do prostředí zahrady tvarem i umístěním, v případě zapuštěného bazénu musíme současně zohlednit podmínky pro zabudování – stavební techniku a náročnost stavby – neboť bazén je stavební dílo. Jako takové podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) bod 5. stavebního zákona č. 183/2006 Sb. bazény do 40 m² zastavěné plochy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a podle § 96 odst. 2 písmena a) postačí ohlášení k vydání územního souhlasu. Bazény větší vyžadují stavební povolení.

Důležitými částmi bazénu jsou kromě korpusu i filtrační systém, zastřešení a ohřev. Na filtračním systému závisí čistota vody. K jejímu čištění dochází v několika fázích – mechanickým předčištěním, chemicky a následně dezinfekcí.

ČTĚTE TAKÉ:

Ionizátor Laguna Autor: Mountfield Ionizátor LagunaAutor: Mountfield

Při mechanickém předčištění se odstraní větší nečistoty (vlasy, řasy, nečistoty plovoucí na hladině), chemicky pak látky, které způsobují zákal vody, nakonec se voda dezinfikuje. U menších bazénů bývá používána pouze mechanická filtrace (písková, kartušová, na bázi textilních vaků nebo molitanová) a dávkovány dezinfekční prostředky.

Zvláště v chladnějších dnech ocení majitelé bazénu teplou vodu. Lze ji zajistit elektrickým nebo plynovým ohřevem, tepelným výměníkem, solárním zařízením nebo tepelnými čerpadly. Elektroohřev funguje na principu průtokového ohřívače, jeho předností je možnost volby intenzity ohřevu, nezávislost na vnějším prostředí, nevýhodou vyšší spotřeba elektrické energie. Stále více je proto využíván ohřev využitím zbytkového tepla z plynového kotle, solárním zařízením nebo tepelným čerpadlem.

Foto: Desjoyaux Autor: Oficiální zdroj Foto: DesjoyauxAutor: Oficiální zdroj

Solární systém využívá kolektorů, které přemění dopadající sluneční záření v teplo, to je přenášeno do vody v bazénu nebo do zásobní nádrže. Tyto kolektory, obvykle umisťované na střechu domu, a tedy stacionární, mohou pracovat celoročně a ohřívat vodu i pro vytápění domu, sprchování a podobně. Kromě toho je možné využívat i mobilní solární zařízení.

Podle způsobu ohřevu vody rozlišujeme přímý a nepřímý ohřev. Přímý ohřev bazénové vody, tzv. jednookruhový, je vhodný pro sezonní využití. Solární potrubní okruh propojuje bazén se solárními kolektory. Voda z bazénu jimi protéká a ihned je ohřívána. Na zimu se voda ze systému vypustí. Nepřímý ohřev vody je vhodný pro celoroční provoz. Používá se dvouokruhová soustava – solární a potrubní okruh ohřívané vody jsou odděleny prostřednictvím vřazeného výměníku tepla. Pro větší bazény lze pro ohřev vody a případně pro vytápění bazénových prostor využít tepelné čerpadlo.

Příště: Bazény III. - Teprve s elegantní střechou jsou kompletní

Foto: Mountfield, Desjoyaux