Stavební spoření v otázkách a odpovědích

V současné době panující ekonomická krize přirozeně vyvolává v lidech pocit nejistoty a nutí nás klást si celou řadu otázek. Jak je to v této době se stavebním spořením, nám poodhalí odborník z Raiffeisen stavební spořitelny, a. s., který nám odpověděl na pár dotazů…

Jak se ekonomická krize dotýká stavebního spoření?

Vzhledem k samotné podstatě a ojedinělé konstrukci stavebního spoření, která zaručuje naprostou bezpečnost, se krize a s ní spojené turbulence na akciových trzích klientů stavebních spořitelen nedotýkají. Bezpečnost stavebního spoření je obecně dána tím, že k financování úvěrů na bytové potřeby používají stavební spořitelny vklady svých klientů, kteří jsou ve fázi spoření. Tento systém je tudíž zcela bezpečný a v podstatě nezávislý na akciovém trhu či současném vývoji finanční krize. Všichni – noví i stávající – klienti mají stále ze stavebního spoření stejný a garantovaný výnos a státní prémii. Stavební spořitelny mají volné prostředky pro úvěrování bytových potřeb obyvatelstva a fixované úrokové sazby stavebních úvěrů na celou dobu jejich splácení.

Jsou vklady pojištěny?

U všech bank v ČR, a tedy i u stavebních spořitelen, je zajištěno pojištění vkladů fyzických a právnických osob prostřednictvím Fondu pojištění vkladů, jehož činnost je upravena zákonem o bankách. Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě potíží některé z bank. S účinností od 15. 12. 2008 jsou vklady fyzických i právnických osob na účtech stavebního spoření pojištěny až do výše 50.000 EUR a 100 % kreditního zůstatku, a to včetně úroků a připsané státní podpory.

Jaký způsob nakládání s finančními prostředky je v současné době bezpečný?

Možností, kam uložit své peníze, je samozřejmě hodně. Běžným způsobem spoření jsou termínované vklady, které nám ale po zdanění zpravidla nepokrývají ani inflaci. Tento rok zřejmě nebude výjimkou, a z toho důvodu lze termínované vklady doporučit jen jako okrajovou krátkodobou možnost. Při investici do podílových fondů je zase potřeba velice pečlivě zvážit, jakého výnosu chcete dosáhnout a jaké riziko hodláte podstoupit. Stavební spoření je naopak (a to nejen v době krize) vhodnou možností, jak investovat své peníze zcela bezpečně. Mimo zajímavého úročení získáte také státní podporu a hlavně možnost v budoucnu čerpat výhodný úvěr ze stavebního spoření na financování bydlení.

Je vhodné zakládat stavební spoření právě nyní?

Právě teď je velmi vhodná doba založit si stavební spoření a naplánovat optimální řešení bytových potřeb vzhledem ke svým finančním možnostem. Všechny stavební spořitelny totiž teď zatím mají více vkladů než úvěrů, ale tento poměr by se měl pravděpodobně vyrovnat do roku 2012. Potom si budou stavební spořitelny na úvěry pro své klienty také půjčovat na mezibankovním trhu, a podmínky se tak vyrovnají hypotečním bankám.

-Tomáš Vášáry, Raiffeisen-