Ve dnech 25. až 28. září 2001 se ve španělské Palma de Mallorca sešli představitelé evropských stavebních spořitelen na XIII. kongresu evropských stavebních spořitelen, který se tentokrát konal pod mottem „Financování bydlení přesahuje hranice“. Kongres tradičně pořádala Asociace evropských stavebních spořitelen.

Čtyřdenní kongresový program se zabýval aktuálními tématy, jež se přímo či nepřímo odrážejí i v činnosti a hospodaření stavebních spořitelen v mnoha evropských zemích. Zazněly zde například diskusní příspěvky na téma, jak se jednotlivé evropské země vypořádávají s evropskými rámcovými podmínkami. Pozornost byla věnována i problematice přistěhovalectví nebo stárnutí evropské populace se všemi jeho sociálními i hospodářskými dopady. Hlavním tématem kongresu však bylo přirozeně stavební spoření a financování bydlení. V poslední době nabývá na významu problematika individuálního zabezpečení bydlení jako cesta k zajištění a nezávislosti ve vyšším věku. Obyvatelé, kteří si v produktivním věku zabezpečí vlastní bydlení, se v budoucnu budou muset méně spoléhat na příjmy z důchodu. Jak dokazují aktuální studie, vlastníci nemovitostí mají lepší kvalitu bydlení a života nejen v mladém věku, ale díky bydlení bez povinnosti platit nájemné jsou jejich finanční možnosti i ve vyšším věku mnohem větší. Tak to tvrdí studie vypracované evropskými stavebními spořitelnami a prezentované na kongresu evropských stavebních spořitelen. Asociace evropských stavebních spořitelen sdružuje stavební spořitelny z Belgie, České republiky, Egypta, Francie, Itálie, Izraele, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Maroka, Německa, Norska, Rakouska, Slovenska, Španělska, Tunisu, Turecka a Velké Británie. V současné době vyvíjí Asociace usilovnou činnost především v oblasti vzájemné výměny informací a zkušeností mezi členy Evropské unie a jejími novými členy, především v oblasti financování bytové výstavby a bytové politiky.