Foto: Lihoplast, Honter Autor: Oficiální zdroj Foto: Lihoplast, HonterAutor: Oficiální zdroj

Po asfaltových a bitumenových pásech jsou dalším typem hydroizolace syntetické fólie, které tvoří samostatnou konstrukční vrstvu. Od izolovaných vrstev jsou obvykle odděleny vyrovnávací textilií, některé typy lze však také lepit do asfaltu. Při rekonstrukcích střech s asfaltovou krytinou jsou využívány fólie, opatřené asfaltovou vrstvou, kterou se pak lepí do již položených asfaltových materiálů. Pokud jde o fóliové izolační materiály, velmi často jsou využívány nopové fólie z PE-HD, a to především díky nízké hmotnosti, odolnosti proti agresivním látkám, a také snadné aplikovatelnosti. Optimální jsou pro izolaci základů, obvodového zdiva a podlah, je možné je použít i jako izolaci proti radonu. Přidanou hodnotou nopových izolací je funkce odvětrávání takzvaným pasivním ventilačním systémem ve vzduchovém prostoru mezi podkladem a fólií. Naopak ale nejsou vhodné proti tlakové vodě.

ČTĚTE TAKÉ:

Foto: Lihoplast, Honter Autor: Oficiální zdroj Foto: Lihoplast, HonterAutor: Oficiální zdroj

V oboru zemních izolací našly rychle své uplatnění fólie z měkčeného PVC. Podklad, na který jsou fólie pokládány, může být vlhký, materiál je také do určité míry rozměrově flexibilní, při případném pohybu konstrukce proto nedochází k porušení fólie. Hydroizolace z PVC lze pokládat za jakéhokoli počasí, i při nízkých teplotách. Díky pevnosti a odolnosti je i v namáhaných částech dostačující pouze jedna vrstva.

Poněkud odlišným typem izolací proti vodě jsou takzvané stěrkové hydroizolace. Jedná se o vodotěsné izolace z tekutých či pastovitých materiálů, které je možné nanášet stěrkováním, stříkáním nebo natíráním. Nejčastěji jsou využívány tam, kde chceme zabránit pronikání vlhkosti u konstrukcí z betonu, neboť uzavřou jeho povrch, a zabrání tak pohlcování vlhkosti. Stěrkové izolace se vyrábí nejčastěji z akrylátů, polyuretanů, nenasycených polyesterů, epoxidových pryskyřic nebo na bázi asfaltu.

Foto: Lihoplast, Honter Autor: Oficiální zdroj Foto: Lihoplast, HonterAutor: Oficiální zdroj

Stěrky mohou mít různé funkce, tomu odpovídá i jejich složení - mohou být jedno-, dvou- či vícekomponentní. U posledně jmenovaného typu mají další složky vždy nějaký speciální účel - urychlovat či zpomalovat vytvrzení a podobně. Stěrkovou izolaci je možné aplikovat na vlhký i nerovný povrch, je možné jí ošetřit i těžko přístupné či velmi složité konstrukční detaily, je odolná vůči agresivnímu prostředí. Předností je snadné nanášení nátěrem či stříkáním, zvládne ho i laik. V případě bezchybné aplikace je izolace po vytvrzení bez jakýchkoli spojů, lze ji také snadno opravit, obvykle stačí jeden nátěr. Při aplikaci by teplota neměla klesnout pod 5° Celsia.