Fond bydlení má příští rok utratit více než osm miliard korun. Většina z osmi miliard korun plánovaných výdajů Státního fondu rozvoje bydlení má směřovat na výstavbu nájemních bytů. Celkem jde o pět miliard korun. Další dvě miliardy mají obce získat na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou. Úroková dotace na podporu bytů pro mladé rodiny má činit 84 miliónů, úrokové dotace majitelům panelových domů na jejich modernizaci dosáhnou 250 miliónů korun. Na úvěry obcím na výstavbu bytů má fond 900 miliónů korun a na úvěry pro obce na modernizaci bytů počítá s 350 milióny. -čtk-