Státní fond rozvoje bydlení letos vydá nejvíce prostředků na výstavbu nájemních bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou (DPS), a to 2,85 miliardy korun. "Prostředky umožní výstavbu zhruba 4.700 nájemních bytů a 1.450 bytových jednotek v DPS," řekl ředitel fondu Jan Wagner. Celkem fond plánuje na programy bydlení poskytnout 8,5 miliardy korun, což je o miliardu více než v roce 2002, kdy měl fond na výstavu nájemních bytů a bytů v DPS určeno šest miliard korun. Úkolem fondu bydlení je však podle Wagnera pokračování zejména v programu financování oprav panelových domů, podpory mladých domácností při pořízení prvního bydlení a poskytování úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Na výstavbu nebo pořízení bytů má fond na rok 2003 určeno 2,5 miliardy korun jako úvěry obcím i občanům. V roce 2002 měl fond na tyto účely 900 miliónů korun. Proti roku 2002 se také zvyšuje objem prostředků na opravy a modernizace bytů na 1,5 miliardy z 350 miliónů korun. Na opravy panelových domů má fond na rok 2003 vyčleněno 800 miliónů korun, což je proti loňskému roku o 550 miliónů korun více.

Letos tedy bude fond disponovat 16,754 miliardy korun. Z toho 13,489 miliardy Kč bude převedeno jako zůstatek letošního roku, zbytek tvoří příjmy fondu včetně dotace od Fondu národního majetku.

-čtk-