Fontána je kašna s vodou, která teče nebo stříká. Bývá ozdobena kaskádami, plastikami. Umisťuje se na náměstí, do parků a zahrad.