Na přednášku, která se uskuteční od 18 hodin v kině Světozor ve Vodičkově ulici 41 v Praze 1, srdečně zve Galerie Jaroslava Fragnera a Britská rada v Praze za podpory Nadace české architektury. Přednáška navazuje na výstavu FOA, která probíhala v Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí od 24.6. do 4.9. 2005.

Výstava se uskutečnila v Galerii Jaroslava Fragnera a byla založená na konstrukci otisku genetického kódu architektonické praxe FOA jako rodokmenu idejí, které se vyvíjejí v průběhu času v různých prostředích. Cílem bylo identifikovat škálu rozmanitých architektonických „druhů“, které lze klasifikovat a rozmnožovat, které mohou mutovat a vyvíjet se. V průběhu několika let vytvářejí genetickou zásobárnu, z níž lze analyticky vybírat úspěšné charakteristické rysy. Práci FOA lze chápat jako proces fylogeneze, v němž se semena šíří napříč různými ekosystémy a vyrůstají z nich různé, ale nikoli různorodé organismy.

Rodokmen architektury představuje deset let architektonické tvorby FOA v širším kontextu. V hlavní místnosti galerie bylo instalováno 29 panelů s jednotlivými projekty. Každý panel obsahoval diagram „klasifikace architektonických druhů“ s vyznačeným rodokmenem příslušného projektu.

Instalace v předsálí nazvaná Operační systémy nabízela pohled do metody práce FOA. Byla zameřená na strukturu kanceláře, proces tvorby a externí vlivy, které působí na formování architektonických konceptů. Instalace byla založena na faksimilích dokumentů z různých fází tvůrčího procesu.

Projekt vychází z prezentace, která byla realizována ve vídeňském MAKU a londýnské ICA. FOA se již v Praze představili v roce 2002 v rámci výstavy Space Ivaders svým projektem terminálu v Yokohamě, který prezentoval Velkou Británii i na Bienále v Benátkách v tém že roce. V současné době tento přední britský ateliér vyhrál několik světových architektonických soutěží a realizuje velmi zajímavé projekty po celém světě. Na loňském Bienále se jejich projekty objevili v několika sekcích (např. BBC White City, Music Centere and Offices, London, Novartis Car Park and Park, Barcelona).

FOA patří v současnosti k velmi vyhledávaným kancelářím a to především na základě jejich nazírání na možnosti současné architektury a urbanismu. Jejich tvorba vychází z reflexí mnoha aspektů, které však v jejich zpracování hrají významnou roli (filozofie, sociologie, přírodní vědy atd.)Radikální ohnisko jejich architektury spočívá v tvořivé architektuře, která upřednostňuje organickou a pohybující se prostorovou kvalitu. Mnoho jejich projektů (viz terminál v Yokohamě) předkládá hybrid mezi budovou a krajinou, vytyčuje svěží cestu, kde interiér prochází v exteriér, povrch a konstrukce jsou tím stejným a stojí tváří v tvář.

Tyto cesty vedou ke zkoumání možných identit architektury mezi přírodní krajinou a umělými formami, samozřejmě ve vysoké kvalitě provedení.Důležitá je vazba na flexibilní konstrukční procesy jejichž obnažené elementy společně vytváří struktury, které jsou více příbuzné průmyslovému designu a opravdovým geologickým utvářením. FOA rádi využívají vlivů, které utvářejí genetický kód (zahrnují skládání forem i tradice).

Farshid Moussavi MArch II (Master in Architecture), Graduate School of Design, Harvard University, USADiploma in Architecture, The Bartlett School of Architecture, London, UKBSc Architecture, Dundee Univesity, UK

- 1992 partner Foreign Office Architects, London, UK- 1991-93 Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam, NL

- 2002 profesorka na Akademii výtvarných umění ve Vídni- 2005 profesorka na Harvard University

Alejandro Zaera Polo MArch II (Master in Architecture), Graduate School of Design, Harvard University, USADiploma in Architecture (Hons), E.T.S. of Architecture, Madrid, ES

- 1992 partner Foreign Office Architects, London, UK- 1991-93 Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam, NL

- 2002 děkan, Berlage Institut, Rotterdam

Přednáška FOA - Farshid Moussavi a Alajandro Zaera Polo

21. října 2005 od 18 hodin, kino Světozor (Vodičkova 41, Praha 1)

Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera