Z materiálů obsahujících formaldehyd se tato chemická látka uvolňuje do vnitřního prostoru bytů a budov a vdechováním následně vstupuje do organismu. V těle pak působí jako karcinogen. Formaldehyd je přirozeně se vyskytující organická látka, která průmyslu dobře slouží jako základní surovina výroby řady chemických látek (barviva, laky, lepidla, mořidla, pesticidy aj.).

Kde všude formaldehyd najdeme?

Formaldehyd je těkavá látka, která se uvolňuje z nábytku, podlah, barev. Vyskytuje se i v oblečení, čistících prostředcích nebo nekvalitních hračkách. Je to produkt spalování dřeva a uhlí v otevřeném ohni, stejně tak jako produkt kouření. Zvýšená koncentrace byla změřena i v některých dřevostavbách typu OKÁL stavěných v 70. a 80. letech minulého století, kde byla osazena nová těsná okna.

Čistička vzduchu a formaldehyd

Zdroj: Youtube

Formaldehyd v číslech

Formaldehyd (systematický název methanal) byl Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikován jako karcinogen skupiny 1, tedy prokázaný karcinogen pro člověka. Formaldehyd je bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn, snadno rozpoznatelný i při nízkých koncentracích. Největší část formaldehydu (25 %) se spotřebuje na výrobu močovino-formaldehydových pryskyřic, které se používají například jako lepidla pro překližky.

Kolik formaldehydu vdechneme za den?

Formaldehyd do těla přijímáme hlavně inhalací. Státní zdravotní ústav (SZÚ) udává, že příjem inhalací z vnějšího prostředí činí 2 až 40 µg za den, z vnitřního prostředí 300 až 600 µg za den. Průměrná roční koncentrace v městském ovzduší se pohybuje okolo 5–10 µg/m3. V běžných budovách je tato koncentrace i o celý řád vyšší, tedy asi 50–100 µg/m3. V budovách, kde se hojně jak při stavbě, tak v interiérech používají dřevotřískové desky, se koncentrace pohybují od 100 do 1000 µg/m3.

Co formaldehyd způsobuje?

„Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Vyšší koncentrace formaldehydu způsobuje vážné podráždění sliznic a respirační problémy. U citlivých jedinců může formaldehyd vyvolávat astma a záněty kůže. Chronická expozice způsobuje zánět průdušek,“ vysvětluje Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení (IZB).

Obsah formaldehydu a normy

V evropských podmínkách nábytkářského průmyslu obsah formaldehydu určuje (ČSN) EN 13986 – vlastnosti materiálů na bázi dřeva, dále pak ČSN EN 13986 shodně uvádí ČSN EN 14322 (laminované desky) ČSN EN 312 (třískové desky), ČSN EN 622-1 (vláknité desky) ČSN EN 622-5 (středně tvrdé vláknité desky), ČSN EN 622-5 (tvrdé vláknité desky) a ČSN EN 636 (překližky), přitom již od roku 2013 platí v USA nižší limit než je evropská norma. „V Německu je od 1. ledna 2020 povoleno uvádět na trh pouze materiály na bázi dřeva, které obsahují výrazně méně formaldehydu, než bylo dříve povoleno.“ upozorňuje Ralf Spiekers, vedoucí oddělení techniky a norem ze sdružení VTS Německo. 

Jak škodí formaldehyd?

Vdechování formaldehydových výparů může způsobit alergie, atopický ekzém a záněty. Formaldehyd vysouší sliznici a nutí ke kašli. „Největší nebezpečí představuje vybavení dětských pokojů, kde může formaldehyd dosáhnout i efektivní koncentrace způsobující poruchy zdraví. Pak se rodiče a učitelé diví, že tak malé dítě trpí bolestmi hlavy, stále pospává a nesoustředí se“ popisuje vliv formaldehydu na naše děti profesor MUDr. Martin Storck ze spolkového institutu rizik BFR v Berlíně a dodává „Chronická expozice způsobuje zánět průdušek. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Vyšší koncentrace mohou vyvolat zákal rohovky nebo i ztrátu zraku.“

Opatření proti formaldehydu

Pravidelně intenzivně větrejte obytné místnosti. V interiérech udržujte optimální teplotu a vlhkost. Nepřeplňujte místnosti dřevotřískovým nábytkem a překližkou s obsahem formaldehydu. Při nákupu nábytku z dřevotřísky věnujte pozornost tomu, kolik formaldehydu obsahuje (emisní třídy E0, E1). Věnujte pozornost i dalším možným zdrojům formaldehydu jako jsou izolační materiály, lepidla, nátěrové hmoty, tapety, textilní materiály atd. Dejte přednost nábytku z masivního dřeva. Na dokreslení celé situace – dřevotříska je zařazená jako nebezpečný odpad a nesmí se spalovat běžným způsobem. S formaldehydem si doma dokáže poradit i čistička vzduchu Dyson, která je vybavena filtrem na formaldehyd.

Zdroj: krizport.cz, institutzdravehobydleni.cz