Formaldehyd je organická látka patřící do skupiny sloučenin, označovaných jako karbonylové. Za normálních podmínek se jedná o bezbarvý plyn se štiplavým zápachem již při malých koncentracích, dobře rozpustný ve vodě, toxický a podezřelý z karcinogenity. Je považován za nejnebezpečnější škodlivinu v interiérech bytů. (Zdroj: ekoporadna.cz)