Vodu zbavíte dusíku snadněji, než je tomu v případě fosforu. S dusíkem zatočí nejen rostliny, ale hlavně bakterie. O to těžší je to však s fosforem. Není vůbec jednoduché ho odstranit z jezírka. Mohou vám s tím opět pomoct rostliny, ale bakterie nebudou v tomto případě až tak zdatným pomocníkem. Odstraní totiž jen minimální, zanedbatelné množství fosforu.

Kde se bere fosfor ve vašem jezírku?

Fosfor jako biogenní prvek se do jezírka dostává mnoha cestami. Na jaře prostřednictvím pylu, který je problémem nejen pro alergiky, ale právě i pro majitele zahradních jezírek. Veliké množství fosforu je zahrnuto v krmivech a exkrementech ryb. K uvolňování fosforu do vody dochází při tlení rostlinných zbytků. Značné množství fosforu se dostává i do studniční vody, a to průsaky při hnojení polí. Ve vodním prostředí, a tedy i v jezírku, se shromažďuje velké množství fosforu přímo na dně, v detritu (bahnu). Odtud se pak může opět uvolňovat do vodního sloupce, a následně tak vyvolat růst fytoplanktonu (řas). Obecně řasy a sinice obsahují velké množství nakumulovaného fosforu. Proto je důležité, abyste průběžně odstraňovali detrit ze dna jezírka. Poslouží vám k tomu dobře jezírkový vysavač nebo aplikace přípravku Attack Pond. Pokud je jezírko dobře vyspádované a nečistoty ze dna končí ve filtraci, tak nezapomínejte čas od času otevřít odkalovací ventil.

Řasy Autor: Home pond Autor: Home pond

Jak tedy dosáhnout snížení obsahu fosforu v jezírku?

Pokud v jezírku nejsou vodní rostliny, přesněji řečeno submerzní rostliny (takové, co jsou úplně potopené jako v akváriu), ne litorální (pobřežní jako rákos, vachta, šípatka, prustka atd.), je potřeba snížit množství fosforu. Tím také omezíte růst řas na takovou úroveň, která bude pro vás a vaše jezírko vzhledově přijatelná. Submerzní, tak zvané „celoponořené“ rostliny spotřebovávají nejvíce fosforu. Ve vašem jezírku by mělo být pod 1 mg/l biologicky aktivního fosforu, to znamená takového, který rostliny a řasy dokážou využít. Bohužel biologicky dostupný fosfor ve formě celkového oxidu fosforečného PO4 a jeho disociátů se stanovuje velmi obtížně. Výše jsem zmínil, že fosfor je společně s dusíkem limitujícím prvkem pro růst řas. Optimální molární poměr dusíku a fosforu pro růst řas je 16:1. Jedná se o takzvaný Redfieldův poměr, který je shodný v buňkách řas a sinic. Fytoplankton (řasy a sinice) využívají pouze disociát oxidu fosforečného, tedy fosforečnany.

Nemáte v jezírku ponořené vodní rostliny? Pak musíte na fosfor vyzrát jinak. Odstraníte ho jedině chemickou cestou, a sice vysrážením na nerozpustný komplex. Právě pro vysrážení fosforu z jezírka vám dobře poslouží přípravek Fosfoff Pond, a to hned z několika důvodů. Fosfoff Pond je vytvořen na přírodní minerální bázi a jeho adsorpční kapacita je největší v přírodě.

Porostou řasy v jezírku méně, když snížíme množství dostupného fosforu?

Řasy Autor: Home pond Autor: Home pond

Ano, ale jen zčásti. Řasy sice porostou méně a změní se i jejich druhová skladba. Úplného vymizení řas z jezírka však nedosáhnete. Doporučujeme aplikovat hlavně brzy zjara, kdy se vrstvy vody v jezírku promíchávají a z nečistot, detritu na dně, se uvolňuje biologicky dostupný fosfor. Právě takové podmínky jsou přívětivé pro růst řas. Pokud je jezírko již porostlé značným množstvím řas, je vhodnější je mechanicky odstranit a použít kvalitní a bezpečný přípravek k likvidaci řas.

Čistou vodu v jezírku s Home Pond vám přeje Mirek Hanák