Od čtvrtka 14. 9. 2000 se mezi pražské zajímavosti zařazuje obnovený atelier slavného českého fotografa Josefa Sudka. Donedávna tu byla jen zpustošená zahrádka, po smrti umělce v roce 1976 místo pomalu chátralo a v osmdesátých letech dokonce stavba vyhořela. Plány na obnovu tohoto magického místa ležely v hlavě historičky umění Anny Fárové dlouho, ale teprve když se jí v nedaleké kavárně podařilo navázat kontakt s finanční skupinou PPF, objevil se reálný investor, díky němuž mohl být dlouholetý sen uskutečněn. Na přípravě rekonstrukce se spolu s ní podílelo ještě Uměleckoprůmyslové muzeum a další instituce, včetně Městské části Prahy 1. V domku na zahradě, na adrese Újezd 30, Praha 1 stojí opět půvabná malá stavba obložená dřevem, její okna a dveře pamatují kroky a doteky samotného mistra světové fotografie a také několik dochovaných kusů interiérového zařízení připomíná stálou přítomnost jeho ducha. Právě odtud pocházejí záběry z jeho cyklů Okno mého ateliéru (1940-54), Procházka po mé zahrádce (1944-53) a Zahrada mého ateliéru (1950-58).

Společnost Gema art, provozovatel této nové galerie s názvem Fotograf v zahradě, plánuje po skončení současné výstavy reprodukcí Josefa Sudka v listopadu otevřít další výstavu z díla světově proslulého českého fotografa – Františka Drtikola. -OS-