Fotovoltaický článek, jinak také solární článek je zařízení umožňující převod světelné energie na energii elektrickou. Článek při převodu používá fotovoltaický jev. V současné době se pomocí fotovoltaických článků dosahuje účinnosti cca 15%, a v laboratorních podmínkách až 30%.