Principem fotovoltaiky je přeměna dopadajícího slunečního záření ve fotovoltaických článcích (amorfní, polykrystalické, monokrystalické) v elektrickou energii. Vsoučasné době je to jeden z nejčistějších způsobů získávání elektřiny.