Foyer je společenský sál v divadle nebo v koncertní síni určený pro osvěžení a oddech diváků během přestávek při představení nebo při koncertu. (zdroj: Petráčková, V., Kraus, J. a kol.: Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha, Academia, 2000. )