Fréza je ostrý rotační nástroj s břity, který slouží k frézování. Upíná se do frézky.