Fronton nebo také pediment je štítový nástavec, umístěný zpravidla nad portikem, oknem nebo portálem (častý v klasicismu). Zpravidla má tvar nízkého rovnoramenného trojúhelníku.