Funkcionalismus je architektonický sloh, ve kterém forma následuje funkci. Funkcionalistické budovy jsou velice strohé, ale ne neumělecké. Od konce 20. let do konce 70. let 20. století byl vedoucím architektonickým slohem. Pro funkcionalistickou architekturu jsou typické účelové budovy jednoduchých tvarů. Používají se v ní převážně nové materiály (např. šarlatové cihly, železo nebo beton).