Slavnostní zahájení provozu internetové galerie a 1. výstavního projektu rakouského studia ARTEC Architekten proběhne 6. prosince 2006 od 18 hodin v Rakouském kulturním fóru v Praze. Součástí bude setkání s autory studia ARTEC Architekten a velkoplošné promítání výstavy.

Internet se svým neomezeným virtuálním prostorem přináší zcela nové možnosti prezentace současné architektury. Principem internetové galerie je spojení výhod přednášek a výstav s možnostmi internetu. Návštěvník internetové GAALERIIE tak bude moct sledovat na videu architekty, kteří budou komentovat své projekty - dají návštěvníkům galerie nahlédnout do svého způsobu myšlení. Zároveň si bude moci prohlížet fotografie, vizualizace, plány staveb a projektů, o kterých právě slyší mluvit.

Internet navíc umožní návštěvníkovi GAALERIIE kdykoli se ke kterékoli výstavě vrátit a zvolit tempo prohlížení, které mu vyhovuje. Dále může volit množství informací a témata, která ho zajímají.

Příští rok budou speciálně pro galerii vytvořeny 3 výstavy. Všechny výstavy budou navzájem propojené, bude možné získávat informace i napříč výstavami. Internetová galerie bude představovat zajímavé osobnosti a zajímavá témata současné architektury. Ke každé výstavě bude vydán tištěný katalog odpovídající svou formou principu výstavy. Všechny výstavy budou v české a anglické verzi.

Grafickou koncepci galerie vytvořili Petr Knobloch a Tomáš Celizna, dgú (dílna grafické úpravy). Autorkou projektu a kurátorkou galerie je Alena Hanzlová.

ARTEC Architekten (zahájení 5. 12. 2006)Studio ARTEC Architekten založili ve Vídni v roce 1985 rakouští architekti Bettina Götz a Richard Manahl. Od té doby se ateliér úspěšně zúčastnil mnoha soutěží a postavil řadu vynikajících staveb, za které získal četné rakouské i mezinárodní ceny.

Autoři budou mluvit o nejdůležitějších tématech své tvorby. Dají návštěvníkům výstavy nahlédnout do způsobu svého přemýšlení o stavbách; aspektech, které ovlivnily jejich tvorbu. Zmíní se o výrazných osobnostech svých klientů. To vše bude dokumentováno barevnými fotografiemi a vizualizacemi jejich projektů. K výstavě vyjde katalog, 120 stran českých a anglických textů, barevných fotografií a plánů uspořádaných netradičně tak, aby vyjadřovaly i netradiční pojetí výstavy.

Bettina Götz / 1962 - narozena v Bludenz, Rakousko, 1987 - dokončila studium architektury na Technické univerzitě v Grazu, 2000 - externí profesorka na Technické univerzitě ve Vídni, 2006 - profesorka na Universität der Künste v Berlíně. Richard Manahl / 1955 - narozen v Bludenz, Rakousko, 1982 - dokončil studium architektury na Technické univerzitě v Grazu

Nejdůležitější projekty: 1994, 1997 - Kunstraum Wien, Museumquartier, Vídeň1996 - Škola v Zehdengasse, Vídeň1998 - Prostor Zity Kern, Raasdorf, Rakousko2003 - Lékárna v Aspern, Vídeň2004 - Bytový dům v Bregenz, Rakousko- Hydroelektrárna Hochwuhr, Feldkirch, Rakousko2005 - Domy B-B, S, Bocksdorf, Rakousko2006 - Bytový soubor Tokyostrasse, Vídeň

Zdroj: Rakouské kulturní centrum