Gabiony můžeme nejčastěji vídat jako úhledné lemy silnic či železničních tratí, ovšem takzvané suché zídky jsou také funkčním i estetickým prvkem soukromých zahrádek a domů.

Historie mírová i válečná

Gabyony jsou vhodné pro stavbu plotu, schodů, opěrných zdí ... Autor: archiv Gabio znamená v italštině klec, původně to byl proutěný koš, používaný při stavbě městského opevnění. Nicméně historicky jsou tyto konstrukce mnohem starší – našli bychom je už před přibližně sedmi tisíci lety v Egyptě na Nilu jako protierozní zátarasy, později sloužily i jako válečné obranné prvky. Dnes je známe jako drátěné konstrukce, které lze využít nejen pro zpevnění silničních a železničních náspů či revitalizaci svahů a říčních břehů, ke stavbě portálů dopravních tunelů, zpevnění silničních či mostních nájezdů nebo jako ztužení podkladu při rozšiřování stávající silniční komunikace, ale i jako zahradní opěrné zídky, schody, lemy teras, protihlukové stěny, podpůrné konstrukce pro popínavé rostliny... Výrazným prvkem mohou být i v moderních přírodně a technicistně laděných interiérech.

Kámen a drát nasucho

Gabiony mohou posloužit i jako protipovodňové stěny. Autor: archiv Ještě než začneme s konkrétní stavbou, je nutno zrealizovat přípravné práce - vytyčení samotného stavebního objektu, vykácení náletových dřevin a vybudování ochranného dřevěného bednění stávajících stromů, aby nedošlo k mechanickému poškození. Podle typu půdy je nutné zhutnění podloží a srovnání základové spáry do předepsaného sklonu – ten je dán zpravidla projektovou dokumentací. Pro vytvoření základové spáry je vhodné použít takzvané gabionové matrace, které se přizpůsobí povrchu podloží.

Gabiony jsou prvky z drátěných sítí vyplněné přírodním nebo lomovým kamenem, ale i zeminou, vhodnou výplní může být i betonová drť nebo recyklovaný stavební materiál. Sítě jsou vyrobeny ze speciálního antikorozního drátu. Přední stěna je speciálními spojovacími prvky vyztužena proti tahu a vyboulení, čímž je zajištěna tvarová stálost a trvalá pevnost. Jednotlivé sítě jsou spojeny spirálami, k vytvoření potřebného tvaru slouží montážní drát.

Drátěné sítě gabionů se mohou plnit nejen přírodním nebo lomovým kamenem, ale i zeminou, betonovou drtí nebo recyklovaným stavebním materiálem. Autor: archiv I kámen je třeba vybírat pečlivě – bude vystaven povětrnostním vlivům, musí proto být neštěpivý a dostatečně tvrdý. Přední rovná strana je vytvořena z tvarově pravidelného lomového kamene, jehož rozměry by měly být nejlépe 1,5 až 3násobek oka sítě.

Rozměr a tvar konstrukce z gabionů se upravuje stříháním sítě a vzájemným postavením jednotlivých košů. Jde o suchou stavbu – je možné ji proto realizovat v kterémkoli ročním období. I když se jedná o na první pohled jednoduchou konstrukci, je třeba počítat s tím, že díky použitému materiálu a objemu bude mít objekt velkou hmotnost. Odborná montáž či stavební dozor jsou při realizaci tedy z hlediska bezpečnosti nezbytné.

Rozkvetlý kámen

Strohý vzhled gabionů zjemní živé rostliny, kterými je možné je osázet. Autor: archiv Gabion je ze své podstaty chladná a neosobní stavba – kámen a kov, jestliže ho začleňujeme do zahrady, je proto vhodné jej osázet zelení. Do štěrbin se podobně jako při tvorbě skalky nasype trocha zeminy, do níž se zasadí vhodná rostlinka. Aby měl kořenový bal dostatečný kontakt se zeminou a pevně držel ve štěrbině, lze ho obalit ještě mechem.

Do zídky vybíráme rostliny podle orientace ke světovým stranám, a také podle umístění v ní – do vyšších partií plazivé a pokryvné rostliny, z boku pak nenáročné trvalky – rozrazily, zvonky, netřesky, mateřídoušku či rozchodníky. Na zem k patě zídky se hodí různé konifery, okrasné trávy, macešky, afrikány, z popínavek především přísavník pětiprstý nebo tříprstý. Gabion ale může být vhodnou oporou i pro růže či popínavou hortenzii a podobně. Vždy bychom však měli volit druhy, které mají spíše subtilní kořenový systém a současně použijí zídku pouze jako oporu, a nebudou se na ni zavěšovat.

Výhody gabionových konstrukcí:

  • Krátká doba realizace – suchá stavba
  • Autor: archiv Statická stabilita, technická variabilita, možnost dodatečného napojení dalších prvků bez pracovních a dilatačních spár
  • Možnost dotvarování
  • Mělké zakládání
  • Přírodní vzhled a přirozené začlenění do terénu (vhodné i do chráněných krajinných celků)
  • Možnost odstranění a zpětného využití materiálů
  • Zvuková tlumivost
  • Vodopropustnost a současně zadržení energie vody (protipovodňové stěny)

-Dana D. Daňková- Foto: www.profimedia.cz