Gabiony

Gabiony se u nás začaly ve větší míře objevovat před nemnoha lety a získaly velmi rychle na oblibě. Původně byly využívány především při stavbách a zpevnění dopravních komunikací. Své pevné místo mají ale už i v zahradách jako ploty, opěrné zídky, lemy teras a podobně. Tvar a velikost určuje drátěná konstrukce, v níž je po obvodu vyskládán přírodní nebo lomový kámen a vnitřní prostor je vyplněn méně kvalitní zeminou, betonovou drtí či recyklovaným stavebním materiálem. Výhodou je i variabilita – lze je přizpůsobit konkrétnímu místu tvarováním sítě a vzájemným postavením jednotlivých košů. Pletivo sítě je vyrobeno ze speciálního antikorozního drátu, přední stěna musí být navíc vyztužena pro odolnost v tahu, pevnost a proti vyboulení.

Vzhled a kvalitu gabionů ovlivňuje vybraný kámen, a to nejen esteticky, bude také vystaven povětrnostním vlivům, rozhodující je proto tvrdost a neštěpivost. Výhodou tohoto typu oplocení je krátká doba realizace, přírodní vzhled, vodopropustnost a současně tlumivost zvuku, stavba navíc není omezena ročním obdobím. Kvůli velké hmotnosti je však nutná odborná montáž či alespoň přítomnost stavebního dozoru z důvodu dodržení bezpečnosti při stavbě.

Živý plot

Živé ploty jsou využívány stále častěji všude tam, kde chceme spíše opticky vymezit hranice pozemku či vytvořit nenásilný, přirozený předěl. Z jehličnanů bývají nejvhodnější túje – a i když nepatří mezi nejoblíbenější, oceníme je především na místech s horšími povětrnostními podmínkami – se silnými poryvy větru, na chladnějších místech a podobně, vyžadují však dostatek vláhy. Dalšími jehličnany jsou jalovce či smrky. Z listnatých dřevin pak habry – velmi dobře vypadají v kombinaci s bukem, pak javory, oblíbené jsou i břízy, ovšem u listnatých stromů je třeba počítat s tím, že jde o alergeny, které mohou působit citlivým lidem problémy. Pro nižší ploty jsou vhodné listnaté keře – svída, ptačí zob, dřín a podobně.

Živé ploty mohou tvořit dřeviny vysázené do řady nebo do nepravidelných skupin. Rostliny mohou oživit i starší nepříliš vzhledný pletivový či dřevěný plot - na stinných místech se bude dařit břečťanu, na slunci zase přísavníkům či růžím z Jericha. Spíše pro zkrášlení jsou vhodné popínavé růže nebo vistárie – ty však vyžadují velmi pevnou oporu, na plaňkovém plotu vyniknou popínavé hortenzie. Ploty z trnitých dřevin jsou při výšce 100 až 120 cm a šíři 25 až cca 35 cm stejně účinné jako ostnatý drát. Obecnou předností živých plotů je ochrana před prachem a hlukem, jsou také oblíbeným útočištěm pro ptáky.

Gabion:

Plusy: přírodní vzhled a variabilita, mnohostranné použití, využití odpadové betonové drti či recyklovaného stavebního materiálu, suchá stavba a rychlost realizace.

Minusy: kvůli velké hmotnosti a dobrému založení je nutná odborná montáž či přítomnost stavebního dozoru.

Živý plot:

Plusy: působí nenásilně a přirozeně, chrání před prachem a hlukem, rozšíření rostlinného porostu v oblasti, hnízdiště ptáků, rostliny s trny mají stejnou funkci jako ostnatý drát.

Minusy: nutná údržba (stříhání), nezbytná péče (vláha, hnojení rostlin), některé dřeviny jsou silné alergeny.

Foto: www.isifa.com, Ing. arch. Jan Rampich