Galerie je místnost, jejíž délka je větší než její šířka, může též znamenat dlouhý a uzavřený ochoz nacházející se buďto uvnitř nebo vně budovy. Galerie bývá často vytvořena jako podloubí se sloupovím.