V dnešní době je jedno a více aut neoddělitelnou součástí skoro každé rodiny, ale i přesto se najde dostatek obytných a rodinných domů, kde parkování není vyřešené.

Při hledání místa pro stavbu garáže je třeba zohlednit trasu a délku příjezdové cesty, která by měla být, v ideálním případě, přímá a co možná nejkratší. Šířka jízdního pruhu by měla být minimálně 2,5 metru. Na přímých úsecích příjezdové cesty postačí zpevněná plocha ve dvou rovnoběžných pruzích. Sklon vyrovnávací rampy, která překonává rozdíl výšek mezi vjezdem do garáže a komunikací, nemá být větší než 17 %.

Vzhledem k dnešním standardům je vhodné při rodinných domech zvažovat stavbu dvojmístné garáže, anebo v případě stavby jednomístné garáže ještě počítat s jedním venkovním parkováním – stáním přímo na pozemku rodinného domu pěkně za plotem.

Dimenzování garáže

Dimenzování velikosti garáže závisí nejen od počtu aut, ale i od jejich velikosti a doplňkových funkcí stavby. Je totiž celkem běžné, že garáž slouží k zaparkování auta, ale i jako domácí dílna nebo sklad. Dbát bychom tedy měli na minimální šířku volného prostoru mezi autem a stěnou garáže. Při parkování auta by tak mělo zůstat alespoň 50 cm volného prostoru od zadní stěny, 80 cm od garážové brány, 60 až 100 cm na straně řidiče a 25 až 50 cm na opačné straně. Když se k těmto číslům připočítá velikost auta, získáme minimální rozměry garáže. Pro malé osobní automobily postačí garáž s rozměry 2,7 x 5,3 m, pro střední a velké osobní automobily a malé karavany 3 x 6,2 m a pro velké karavany je to 3,5 x 8,6 m. Světlá výška garáže musí být nejméně 2,1 m a zároveň o 0,2 m vyšší, než je výška nejvyššího vozidla anebo karavanu. Jedna garáž může mít jedno až tři stání se společným vjezdem.

Typy garáží

Pokud není garáž součástí stavby rodinného domu, zůstávají v principu dvě možnosti. Přistavěná garáž anebo samostatně stojící. Z hlediska realizace stavby je jednodušším řešením ta samostatně stojící, o něco komplikovanější je však v tomto prostoru zavedení vody, elektřiny a vytápění. V případě přistavěné garáže je zase třeba dávat větší pozor na bezpečnost, pokud jde o propojení garáže s obytným prostorem. Prostory garáže by měly být oddělené protipožárními dveřmi a nesmí hrozit riziko pronikání výfukových plynů do interiéru domu.

Prostor garáže musí být větraný příčným tahem. Nejlepší jsou průduchy v rozích stavby – vpředu dole a vzadu nahoře, které musí být stále otevřené.

Požadavky na garážové brány

Důležitým prvkem garáže jsou garážové brány, jejich minimální výška je 2 m a mají být nejméně o 20 cm vyšší, než je nejvyšší výška vozidla v garáži, s kterým počítá projekt. Pokud jde o šířku, pro vozidla do 5 m délky má být brána nejméně o 50 cm širší, u vozidel dlouhých 5 – 10 m o 80 cm širší a u aut delších než 10 m o 1 m širší. Kromě klasických dvojkřídlých bran, podle způsobu otvírání rozlišujeme moderní výklopné, lamelové rolovací, posuvné anebo sekční brány. Ovládání brány je v dnešní době obvykle řešené jako elektrické s dálkovým ovládáním.

-pan-

Foto: www.thinkstock.cz